Actuele wachttijden

De wachttijden in de tabel worden weergegeven in dagen. De gegevens worden elke maand vernieuwd.

De wachttijden kunnen in de praktijk langer of korter zijn dan staat vermeld. Dit is afhankelijk van uw wensen. Wilt u bijvoorbeeld een afspraak bij een specifieke arts of op een specifieke locatie, dan kan de wachttijd afwijken van de vermelde wachttijd. Spoedgevallen krijgen altijd voorrang.

Zorgsoort

De wachttijden staan vermeld per specialisme en zijn verdeeld in drie categorieën: polikliniek, behandeling en diagnostiek (onderzoek). In de tabel staat de categorie onder 'zorgsoort'. Bij een specialisme wordt bij 'algemeen' de toegangstijd tot een eerste afspraak op de polikliniek aangegeven. De wachttijd voor een onderzoek gaat in op het moment dat u samen met de arts heeft besloten dat u een onderzoek moet ondergaan. Staat er bijvoorbeeld 21 dagen dan is dit de wachttijd op het moment dat de arts uw onderzoek aanvraagt. Voor de behandeling geldt dat de wachttijd ingaat bij uw eerste afspraak op de polikliniek.

Maximaal aanvaardbare wachttijden

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden.

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken/28 dagen. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken/49 dagen.


Kortere wachttijd Orthopedie door samenwerking binnen Reinier Haga Groep

Het HagaZiekenhuis is onderdeel van de Reinier Haga Groep, samen met het Reinier de Graaf in Delft en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer.

Voor een aantal specialismen is de wachttijd tot behandeling langer dan wij zouden willen. De orthopedie maakt daarom voor bepaalde patiëntengroepen gebruik van operatiecapaciteit in het LangeLand. U wordt in dat geval wel geopereerd door uw eigen orthopedisch chirurg uit het HagaZiekenhuis.

Is het voor uw orthopedische operatie mogelijk om deze in het LangeLand uit te voeren? En vindt u het geen bezwaar om voor uw operatie naar Zoetermeer te gaan? Dan kan de wachttijd (veel) korter zijn dan op onze website staat.

Uw specialist en de medewerkers van de poli Orthopedie kunnen u vertellen of u in aanmerking komt voor een operatie in Zoetermeer. Zij kunnen u ook vertellen wat de wachttijden daar zijn.