There is no cure without care, but there is care without cure (Leininger, 1991)

Mensen die te maken krijgen met een chronische ziekte of aandoening kunnen de oorzaak en de gevolgen ervan niet altijd zelf overzien. Sommigen zijn niet meer in staat zelf de regie te voeren over zijn of haar eigen leven. Gevoelens van hopeloosheid en moedeloosheid staan dan op de voorgrond. Dankzij het begrip, ondersteuning en samenwerking tussen de patiënt, de naasten en de hulpverleners hervinden velen het vermogen om zelf keuzes te maken. Hierdoor kan hij of zij, met de beperkingen, zelf de regie weer voeren over het leven.  

Ik vind het iedere dag weer bijzonder dat ik samen met de patiënt mag en kan meebeslissen op basis van de evidence en de persoonlijke behoeftes.


E. Appelman

E. Appelman

Verpleegkundig consulent

 • Reumatologie
 • Diabeteszorg
 • Maatschappelijke gezondheidszorg

Opleidingen

 • 2017: Post Hbo - Diabetesverpleegkundige, HU
 • 2015: Post Hbo - Wijkverpleegkundige, Avans+
 • 2008: Reumaverpleegkundig SSSV, Bunnik

Werkervaring

 • 2016 - heden: Gespecialiseerd diabetesverpleegkundige, HagaZiekenhuis  
 • 2009 - heden: Verpleegkundig reumaconsulent, HagaZiekenhuis
 • 2012 - 2016: Wijkverpleegkundige, Florence en Plicare U.A.
 • 2007 - heden: Verpleegkundig reumaconsulent, HWW Zorg
 • 2001 - 2007: Verpleegkundige, MCH en Sophia Revalidatie