Kwaliteit van leven en zelfstandigheid wordt voor een groot gedeelte bepaald door goed (blijven) zien

Sinds 2009 werk ik in het HagaZiekenhuis. Ik doe dit met veel plezier. Voor de kwaliteit van leven is het belangrijk om zo goed mogelijk te blijven zien, ondanks een oogaandoening. Mijn doel is dan ook ervoor te zorgen dat mensen zelfredzaam zijn. Hierdoor kunnen ze zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren.

Het is fijn en dankbaar werk als patiënten na een staaroperatie weer goed kunnen zien. Je brengt soms letterlijk het licht weer in de ogen. Sinds 2015 ben ik me naast de standaard staaroperaties me steeds meer gaan verdiepen in refractieve chirurgie. Door het implanteren van lensjes met specifieke eigenschappen (premium lenzen zoals de torische en/ of multifocale en wide range implant lenzen) kun je mensen steeds vaker onafhankelijk maken van hun bril. Geweldig dat dit tegenwoordig steeds veiliger en accurater kan door de verbeterde implantlenzen die nu op de markt zijn.

Dr. Z.F.H.M. Boonman

Dr. Z.F.H.M. Boonman

Oogarts

 • Algemene Oogheelkunde
 • Cataractchirurgie met refractieve lens
 • Uveïtis
 • Uveïtis bij kinderen

Opleidingen

 • 2016: Verdieping in refractiechirurgie dmv cursussen en fellowship
 • 2009: Oogarts opleiding afgerond in LUMC
 • 2006: Gepromoveerd aan Rijksuniversiteit Leiden met proefschrift
  "The influence of intraoculair tumors on local and systemic immune systems"
 • 2003: Immunoloog opleiding afgerond
 • 2000: Basisarts 

Werkervaring

 • 2009 - heden: Oogarts, HagaZiekenhuis
 • 2016 - heden: Oogarts in Oogheelkundig Centrum Haarlemmermeer (OCH)

Nevenfuncties

 • Medisch manager vakgroep oogheelkunde