Ik ben een breed opgeleide internist, gespecialiseerd in nierziekten, (nefrologie). Ik ben opgeleid in Utrecht en sinds 2000 werkzaam in het Leyenburg, later HagaZiekenhuis. Mijn interesse en expertise liggen op het gebied van behandeling van patiënten met chronische nierschade, glomerulonefritis (ontsteking van de nierfiltertjes) en systemische aandoeningen zoals SLE en vasculitis. Tevens zie ik veel dialyse- en niertransplantatiepatiënten.

Daarnaast heb ik specifieke ervaring in de behandeling en begeleiding van oudere patiënten met ernstige nierschade, waarbij met name de besluitvorming rondom wel of geen dialyse mijn interesse en aandacht heeft. Ik vind het hierbij belangrijk om rekening te houden met de individuele wensen van de patiënten.
Op dit gebied vervul ik een voortrekkersrol in wetenschappelijk onderzoek in Nederland, mede door een deeltijd-aanstelling in het LUMC.

Door mijn promotieonderzoek op het gebied van natrium en kalium huishouding, hebben electroliet problemen ook nog steeds mijn interesse, evenals de behandeling van lastige hypertensie.

Dr. M. van Buren

Dr. M. van Buren

Internist

 • Nefrologie

Opleidingen


 • 2000: Registratie als nefroloog (UMCU)
 • 1998: Registratie als internist (UMCU)
 • 1993: Promotie Universiteit van Utrecht, afdeling Nefrologie UMCU: The natriuretic action of potassium
 • 1983 - 1990: Studie Geneeskunde, Universiteit van Utrecht

Werkervaring

 • 2013 - heden: Internist nefroloog, LUMC
 • 2000 - heden: Internist nefroloog, HagaZiekenhuis
 • 1999: Waarnemend Nefroloog, Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht

Nevenfuncties

 • 2002 - heden: Commissie Waterkwaliteit Nederlandse Federatie voor Nefrologie
 • 2002 - 2005: Lid Medisch Stafbestuur HagaZiekenhuis
 • 2005 - heden: Opleider deelgebied nefrologie/dialyse HagaZiekenhuis
 • 2006 - 2010: Voorzitter Bestuur Nederlandse Nefrologie Dagen
 • 2006 - 2012: Adviesraad Preventie Nierstichting Nederland
 • 2008 - 2015: Plaatsvervangend opleider Interne Geneeskunde
 • 2009 - heden: Projectmanager VMS programma Preventie Contrast Nefropathie
 • 2010 - 2015: Redactieraad Capita Selecta Nefrologie en Nederlands Tijdschrift voor Nefrologie
 • 2010 - heden: Gespreksleider IFMS
 • 2011 - 2013: Werkgroep UrinewegInfecties, SWAB richtlijn
 • 2014 - heden: Richtlijn commissie: Nierfunctie vervangende behandeling wel of niet?
 • 2015 - heden: Voorzitter richtlijn palliatieve zorg bij nierfalen
 • 2015 - 2018: Bestuur Centrale Opleidings Commissie HagaZiekenhuis
 • 2015 - 2018: Opleider Interne Geneeskunde
 • 2016 - heden: Lid registratie commissie RENINE/Nefrodata