Ofschoon er nog veel te verbeteren valt, is catheter-ablatie voor veel patiënten met een ritmestoornis een zegen

Ik heb Geneeskunde gestudeerd in Utrecht. Mijn opleiding tot cardioloog heb ik grotendeels in Nijmegen (RadboudUMC) gedaan en afgerond in 2006 in het UMCU/AZU. Hier heb ik tot medio 2010 ook als staflid gewerkt. Sindsdien ben ik in het HagaZiekenhuis werkzaam.

Mijn specialisatie (elektrofysiologie) betreft de behandeling van hartritmestoornissen d.m.v. catheter-ablatie. In 2010 zijn mijn collega Ramanna en ik in Den Haag gestart met catheter-ablaties; en daarmee was het palet aan cardiologische zorg in het HagaZiekenhuis compleet.

In 2016 ben ik gepromoveerd op electroporatie-ablatie, een nieuwe energievorm met diverse voordelen. In 2018 werden de eerste patiënten wereldwijd in Nederland hiermee behandeld; de eerste uitkomsten zijn zeer gunstig. Een andere innovatieve ontwikkeling betreft het MRI-ablatiecentrum, dat sinds 2019 operationeel is. Door een betere beoordeling vooraf en een goede meting van het effect van de ablatie op het hartspierweefsel in de MRI, hopen we de uitkomsten van catheter-ablatie verder te verbeteren.


Dr. V.J.H.M. van Driel

Cardioloog-Elektrofysioloog

 • Catheter-ablaties
 • Elektrofysiologische onderzoeken
 • Pacemaker- en ICD-implantaties

Opleidingen

 • 1999 - 2001: Opleiding Elektrofysiologie AZU/UMCU
 • 2001 - 2016: Opleiding Cardiologie 

Werkervaring

 • 2010 - heden: Cardioloog/elektrofysioloog HagaZiekenhuis
 • 2006 - 2010: Cardioloog/elektrofysioloog AZU/UMCU

Nevenfuncties

 • HagaZiekenhuis:
  - Voorzitter wetenschapscommissie
  - Hoofd Research en lid Dagelijks Bestuur (DB) vakgroep Cardiologie
  - (mede-) opleider Klinische Elektrofysiologie
 • Nederland:
  - Lid NHR; voorzitter werkgroep catheter-ablaties
  - Lid NVVC (Nederlandse Vereniging van Cardiologie)
  - Lid BBC (beroepsbelangencommissie)
  - Lid NHRA (Netherlands Heart Rhythm Association)