Lifestyle heeft wel degelijk invloed op het ontstaan en beloop van hart- en vaatziekten.

Sinds de afronding van mijn opleiding tot cardioloog in Nieuwegein in 2011 heb ik met tussenpozen in het HagaZiekenhuis gewerkt. De hoogstaande kwaliteit van patiëntenzorg, groei en ambities van het thoraxcentrum  hebben er telkens weer voor gezorgd dat ik geen moment hoefde na denken om de samenwerking weer aan te gaan, als de mogelijkheid zich voordeed.

Na mijn overstap naar het Reinier de Graag werk ik hier nog 1 dag per week met veel plezier en hoop ik naast mijn expertise in de cardiale MRI ook die van het vrouwenhart te kunnen delen. Samen met de interventiecardiologie werken we aan een programma om ook in deze regio de intensieve diagnostiek naar aandoeningen in de kleine bloedvaatjes van het hart verder op te zetten. Nu bestaat die nog grotendeels uit het  uitproberen van juiste combinatie medicijnen, maar het zou een grote stap voor uit zijn als dit ook echt aangetoond kan worden.

C.A.E. Hamelinck-van Tol

Cardioloog

 • Cardiale beeldvorming
 • Preventie
 • Vrouwenhart,
 • Aangeboren hartafwijkingen
 • Cardiogenetica

Opleidingen

 • 2013 - 2014: Fellowship MRI ESC Level 3, CT en echocardiografie, VUmc
 • 2010: Aandachtsgebied Beeldvorming/Congenitale Cardiologie, AMC
 • 2005 - 2011: Opleiding Cardiologie, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
 • 1995 - 2002: Studie Geneeskunde, UvA/AMC
 • 1994 - 1998: Studie Psychologie/Pedagogiek, Universiteit Utrecht

Werkervaring

 • 2019 - heden: Reinier de Graaf, Delft
 • 2017 - heden: HagaZiekenhuis (vanaf 2020 alleen nog voor MRI)
 • 2015 - 2017: Cardioloog BovenIJ ziekenhuis Amsterdam
 • 2014 - 2015: Cardioloog Medisch Centrum Alkmaar
 • 2013: Cardioloog Streekziekenhuis Nickerie Suriname
 • 2013 - 2014: Fellowship Beeldvorming VUmc, Amsterdam
 • 2011 - 2013 Cardioloog, HagaZiekenhuis, Den Haag

Nevenfuncties

 • 2020 - heden: Lid Werkgroep Cardiale beeldvorming, NVVC
 • 2019 - heden: Bestuurslid Stichting Beroepsopleidingen Hartfunctielaboranten (SBHFL)
 • 2015 - 2020: Lid Commissie Cardiale MRI&CT en Nucleaire Beeldvorming, NVVC
 • 2015 - 2020: Lid Werkgroep Echocardiografie, NVVC