Ik studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden waar ik in 1993 zijn artsexamen behaalde. Hierna ben ik gedurende twee jaar werkzaam geweest als dienstplichtig officier-arts bij de Koninklijke Marine op verschillende plaatsingen. Na een korte periode gewerkt te hebben als arts-assistent Gynaecologie in het Eemland Ziekenhuis, locatie Sint Elisabeth, te Amersfoort begon ik in 1996 als assistent geneeskunde in opleiding tot klinisch onderzoeker (AGIKO) op de afdeling Gynaecologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hier deed ik onderzoek naar het gebruik van biomaterialen in de Gynaecologie.

Aansluitend volgde ik van 1998 tot 2003 de opleiding tot gynaecoloog in het LUMC en het toenmalige Ziekenhuis Leyenburg te Den Haag (opleiders Prof. Dr. JB Trimbos en Dr. P de Jong). In 2002 promoveerde ik aan de Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift "intra-abdominal Adhesion Formation and the Fibrinolytic System". Sinds 2003 ben ik werkzaam als Gynaecoloog in het Ziekenhuis Leyenburg en het Rode Kruis Ziekenhuis, waarna ik in 2005 toetrad tot de maatschap Gynaecologie van inmiddels het HagaZiekenhuis. Mijn aandachtsgebieden zijn de oncologie en de laparoscopische chirurgie.

Buiten mijn klinische werkzaamheden houd ik me nog steeds bezig met basaal wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en voorkomen van adhesies. Ook heb ik zitting in verschillende ziekenhuiscommissies. Sinds 1 januari 2010 ben ik opleider voor de opleiding tot gynaecoloog en sinds september 2015 ben ik voorzitter van de Centrale Opleidings Commissie (COC). Sinds 1 januari 2017 ben ik tevens lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG).

Dr. B.W.J. Hellebrekers

Gynaecoloog

  • Oncologie
  • Premaligne afwijkingen
  • Laparoscopische chirurgie

Nevenactiviteiten