"Waar put ik kracht uit? Wat is het goede doen in deze situatie? Daarover in gesprek gaan is essentieel voor goede zorg"

Sinds april 2020 werk ik in het HagaZiekenhuis. Ik heb mijn studie gevolgd aan de Universiteit voor Humanistiek, waarna ik mijn heb gespecialiseerd aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

De impact van ziek zijn, is niet te onderschatten. De vanzelfsprekendheid van het leven wordt opgeheven. Het gevoel je vertrouwd en veilig te voelen in de wereld en in je eigen lichaam kan plots verdwijnen. Ik vind het belangrijk om oog te hebben voor wat er in mensen omgaat. Samen zoeken naar wat kracht, houvast en steun geeft, is enorm zinvol. Deze zoektocht is gekleurd vanuit mijn humanistische achtergrond en gaat uit van de kracht van mensen en de wereld zelf. Maar ik weet ook dat op ingewikkelde vragen meerdere antwoorden kunnen bestaan.

Ik ben ervan overtuigt dat de gerichtheid op zingeving en betekenisgeving (op dat wat ertoe doet) hand in hand gaat met goede ziekenhuiszorg. Ik ben er voor patiënten, hun naasten en medewerkers.

E.J. van der Hoek

Geestelijk verzorger

  • Algemeen en humanistisch
  • Zingeving / Betekenisgeving
  • Levensbeschouwing
  • Ethiek

Opleidingen

  • Universiteit voor Humanistiek

Werkervaring

  • 2018 - heden: Persoonlijk begeleider GGZ, Stichting Pameijer
  • 2018 - heden: Teamleider, Slachtofferhulp Nederland
  • 2016 - 2018: Emotionele opvang Algemene Dienst en Zeden-slachtoffers, Slachtofferhulp Nederland
  • 2014 - 2015: Geestelijk verzorger (in opleiding), Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)