Aan de Universiteit Utrecht studeerde ik geneeskunde. Na een periode als art assistent te hebben gewerkt in het Groene Hart ziekenhuis te Gouda, begon ik met mijn promotieonderzoek in het Erasmus MC naar de lange termijn gevolgen van zwangerschapsvergiftiging. Dit onderzoek resulteerde in 2008 in een promotie waarna ik startte met de opleiding tot gynaecoloog in het Erasmus MC en Franciscus Gasthuis te Rotterdam. Na mijn opleiding heb ik gedurende 2 jaar gewerkt als fellow Voortplantingsgeneeskunde in het Leids Universitair Medisch centrum. Sinds april 2017 ben ik werkzaam in het HagaZiekenhuis, met als aandachtsgebied de Voortplantingsgeneeskunde en gynaecologische endocrinologie.

In ons vak mogen wij vaak getuige zijn van een levensveranderende gebeurtenis, namelijk de geboorte van een kind. Het is fantastisch dit geluk bij mensen te mogen zien. Maar, helaas is het krijgen van kinderen niet vanzelfsprekend, ook al wordt er wel vaak zo over gepraat. Wat een gemis en verdriet dit voor mensen is, hoor je in de spreekkamer. Ik ben blij dat ik dan kan luisteren, uitleggen en hoop kan geven, maar ook wat kan doen. Samen met mijn collega’s zoek ik naar de meest passende behandeling om deze kinderwens te vervullen en hier zo goed mogelijk in te ondersteunen.

Dr. A.L. Metz-Berends

Gynaecoloog

 • Voortplantingsgeneeskunde
 • Gynaecologische endocrinologie
 • Cyclusstoornissen
 • Menopauze 

Opleidingen

 • 2015 - 2017: Subspecialisatie Voortplantingsgeneeskunde LUMC, Leiden
 • 2008 - 2015: Opleiding tot Gynaecoloog ErasmusMC, Rotterdam
 • 2004 - 2008: Promotie "Vascular related pregnancy complications: genetics and remote cardiovascular risk"
 • 2001: Arts-examen Universiteit Utrecht 

Werkervaring

 • 2015 - 2017: fellow Voortplantingsgeneeskunde LUMC, Leiden
 • 2008 - 2015: gynaecoloog in opleiding ErasmusMC / Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam
 • Arts onderzoeker Erasmus MC
 • Arts assistent Gynaecologie Groene Hart ziekenhuis

Nevenfuncties

 • Deelredactie Voortplantingsgeneeskunde Nederlands Tijdschrift Obstetrie en Gynaecologie
 • Onderwijs