Een gezond leven begint met een gezonde slaap

Sinds 2011 ben ik als longarts werkzaam in het HagaZiekenhuis. Na mijn studie geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen ben ik promotieonderzoek gaan doen in het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem. Ik deed onderzoek naar het gebruik van medicijnen die de ademhaling kunnen stimuleren bij patiënten met een ernstig COPD. Aldaar heb ik ook mijn opleiding tot longarts gevolgd.

Sinds ik in het HagaZiekenhuis werk ben ik betrokken geweest bij de opzet van een regionaal zorgpad (in samenwerking met de huisartsen) voor COPD patiënten die opgenomen moeten worden in het ziekenhuis vanwege een longaanval. Naast COPD richt ik mij vooral op patiënten met slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, waaronder slaapapneu. Een verstoorde slaap heeft een enorme impact op het dagelijks functioneren van mensen, zowel lichamelijk als sociaal. Ik vind het een mooie uitdaging om samen met een multidisciplinair team te zorgen voor een betere kwaliteit van leven voor deze groep patiënten.

Sinds 2017 ben ik als opleider verantwoordelijk voor de opleiding van een nieuwe generatie longartsen en draag ik zorg voor een veilig opleidingsklimaat binnen onze afdeling.

Dr. T.A.C. Nizet

Dr. T.A.C. Nizet

Longarts

 • Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen (slaapapneu)
 • COPD
 • Opleiding

Opleidingen


 • 2005 - 2010: Opleiding tot longarts, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem 
 • 1996 - 2001: Geneeskunde, Radboud Universiteit Nijmegen
 • 1994 - 1996: Biomedische Wetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen

Werkervaring


 • 2011 - heden: Longarts, HagaZiekenhuis
 • 2010 - 2011: Longarts, Haaglanden Medisch Centrum
 • 2001 - 2005: Promovendus, Longziekten, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem

Nevenfuncties


 • Lid Sectie Slaapgerelateerde ademhalingstoornissen (NVALT)
 • Lid Sectie COPD (NVALT)
 • Lid Centrale Opleidingscommissie
 • Lid Kernteam EPD
 • Lid Kernteam Acute Zorg