Op de afdeling pacemakertechniek kruisen zorg en techniek elkaar en vandaaruit leveren wij de beste zorg voor de individuele patiënt

Sinds 2016 werk ik in het HagaZiekenhuis. Mijn aandachtsgebied is ICD/Pacemakertechniek en looprecorders. Als CCU- verpleegkundige heb ik mijn gespecialiseerd in de hartfunctie. Ik ben LOI en EHRA geschoold.

C.C.T. Oudshoorn

Pacemaker/ICD technicus

  • Assisteren bij implantatie looprecorder/ ICD/ pacemaker
  • Uitlezen en bijstellen looprecorder/ ICD/ pacemaker 
  • Thuismonitorzendingen interpreteren
  • Voorlichting (toekomstige) ICD patiënten