Sinds eind 2011 werk ik met veel plezier als Maag-Darm-Leverarts in het HagaZiekenhuis. Het is mijn passie om mensen zo goed mogelijk te helpen. Het is mijn doel een ter zake kundige dokter te zijn, die -los van de medische inhoud- ook oog heeft voor de andere aspecten die ziek zijn met zich mee brengt.

Ik voer het vak MDL-arts in de breedste zin van het woord uit, maar heb mij vooral toegelegd op de verscheidene vormen van kanker die voorkomen in het maag-darmstelsel, en daarnaast op voeding  en op ziekten die voorkomen in de dunne darm.

Op de endoscopie afdeling voer ik alle standaard endoscopische onderzoeken uit, maar daarnaast ook colonoscopieën in het kader van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker èn specifieke onderzoeken zoals inwendige echografieën (EUS), videocapsule onderzoeken (VCE) en dunne darm endoscopie met behulp van de ballon-enteroscoop (SBE).


R.M.E. Slangen

MDL-arts

  • Gastrointestinale oncologie
  • Dunne darm pathologie
  • Endo-echografie

Opleidingen


  • 1997 - 2003: Studie Geneeskunde Universiteit Maastricht
  • 1995 - 1997: Studie Geneeskunde Katholieke Universiteit Leuven

Werkervaring


  • 2011 - heden: MDL-arts, HagaZiekenhuis
  • 2009 - 2011: Opleiding MDL-arts, VUmc, Amsterdam
  • 2007 - 2009: Opleiding MDL-arts, St. Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam
  • 2004 - 2007: Vooropleiding Interne Geneeskunde, M.C. Haaglanden