Mijn opleiding tot cardioloog heb ik gevolgd in het UMC Utrecht. Ik heb mij daar gespecialiseerd in cardiale beeldvorming, waaronder echocardiografie, PET- en CT-scans van het hart. Sinds 2013 ben ik werkzaam in het HagaZiekenhuis. 

Mijn aandachtsgebieden binnen de afdeling Cardiologie zijn hartklepziekten, endocarditis en kunsthartkleppen. Op de laatste 2 onderwerpen ben ik in 2014 gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht. De titel van mijn proefschrift is; 'Novel Imaging Strategies for the Detection of Prosthetic Heart Valve Obstruction and Endocarditis '. Op dit moment ben ik wetenschappelijk onderzoeksleider van meerdere endocarditis- en hartklepstudies en lid van de landelijke werkgroepen endocarditis en echocardiografie. Tenslotte ben ik lid van het kleppenteam in het HagaZiekenhuis en medisch hoofd van de polikliniek Cardiologie van het HagaZiekenhuis. Zoals elk lid van de vakgroep neem ik deel aan de opleiding van jonge cardiologen.

Dr. W. Tanis

Cardioloog

 • Hartklepziekten
 • Kunsthartkleppen
 • Endocarditis
 • Cardiale beeldvorming: 
  echocardiografie, CT- en PET-scans
 • TAVI

Opleidingen


 • 2011 - 2014: Promotieonderzoek UMC Utrecht
 • 2007 - 2013: Opleiding tot cardioloog UMC Utrecht
 • 1996 - 2002: Opleiding tot arts Erasmus

Werkervaring


 • 2013 - heden: Cardioloog HagaZiekenhuis, Den Haag
 • 2011 - 2014: Promotieonderzoek, UMC Utrecht
 • 2007 - 2013: Cardioloog i.o., UMC Utrecht

Nevenfuncties


 • Medisch Hoofd polikliniek Cardiologie HagaZiekenhuis
 • Secretaris werkgroep echocardiografie NVVC
 • Lid landelijke werkgroep Endocarditis
 • Lid landelijke richtlijncommissie Stapylococcus Aureus Bacteriemie
 • Wetenschappelijk onderzoeksleider Endocarditis HagaZiekenhuis/Erasmus Medisch Centrum