Goede voorlichting en begeleiding van toekomstige ICD dragers kan veel onzekerheid en angst wegnemen bij de patiënt en zijn familie

Sinds 2012 ben ik werkzaam als Pacemaker/ICD technicus in het HagaZiekenhuis. Hiervoor heb ik gewerkt als pacemakertechnicus en echocardiografiste in diverse  ziekenhuizen

Het HagaZiekenhuis bood mij een nieuwe uitdaging omdat in het Hart- en Longcentrum ICD patiënten behandeld worden. Dat is niet in ieder ziekenhuis het geval.

Om als ICD technicus aan de slag te kunnen, heb ik het EHRA diploma moeten halen. Door diverse jaarlijkse bijscholingen blijf ik op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Het vak heeft in korte tijd een enorme omwenteling gemaakt. De patiënt staat nu centraal in plaats van de techniek. Naast kennis van technische metingen zal de technicus ook verstand moeten hebben van anatomie, fysiologie en ziektebeelden. De controle houdt niet op bij technische metingen maar behelst ook de interpretatie van opgeslagen ritmestoornissen en het beoordelen van het welbevinden van de patiënt

De begeleiding en het informeren van de patiënt heeft een veel grotere rol gekregen dan vroeger. Dit komt mede door de vele informatie die verkrijgbaar is via internet. Dit alles maakt voor mij dat het vak uitdagend blijft en nooit saai is.

J.M. Venâncio Galvão

J.M. Venâncio Galvão

Pacemaker/ICD technicus

 • Implantatie pacemakers, ICD’s en ritmemonitoren
 • Poliklinische controle cardio-implantaten
 • Controle cardio-implantaat via thuismonitoring
 • Voorlichting toekomstige ICD dragers

Opleidingen

 • 2012: EHRA certificaat in Cardiac Implantable Devices
 • 2012: IHBRE certificaat in Cardiac Rhythm Device Therapy
 • 2006: Retrograde erkenning Echocardiografie
 • 2005: Retrograde erkenning Cardio-implantaten
 • 1994: Echocardiografie, Hogeschool Haarlem
 • 1991: Theoretische CCU, MCH Westeinde, Den Haag
 • 1989: Hartfunctie assistent, St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein

Werkervaring

 • 2012 - heden: Pacemaker/ICD technicus HagaZiekenhuis, Den Haag
 • 2006 - 2012: Hartfunctielaborante LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer
 • 2000 - 2006: Hartfunctielaborante Medisch HMC, Den Haag
 • 1998 - 2000: Echocardiografist Clara Ziekenhuis, Rotterdam
 • 1986 - 1998: Hartfunctielaborante HMC, Den Haag

Nevenfuncties

 • Het maken van de planning voor de technici
 • Bijhouden van diverse registraties
 • Voorbereiden van presentaties voor regionale meetings
 • Begeleiding van studenten/stagiaires