Farmaceutisch praktijkonderzoek is van groot belang voor de zorg die apothekers en hun medewerkers aan patiënten leveren.

Voor mij is het HagaHaziekenhuis als STZ-ziekenhuis een ideale werkomgeving. Dit betekent dat we een ambitieus ziekenhuis zijn met aandacht voor topklinische zorg, het opleiden van zorgprofessionals, wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Om topklinische zorg te kunnen leveren, is wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk. Ik wil me de komende jaren graag inzetten om de voordelen van die STZ-status ook voor onze patiënten duidelijk te maken.

L.E. Visser

Apotheker

 • Ziekenhuisapotheek
 • Opleiding & onderwijs
 • Klinisch Geneesmiddelenonderzoek
 • Klinische Farmacologie
 • Farmaceutisch praktijkonderzoek

Opleidingen

 • 2018 - heden: Opleiding tot Klinisch Farmacoloog
 • 2000 - 2004: Promotie-onderzoek “Genetic and environmental factors affecting the anticoagulant level”, Erasmus MC
 • 2000 - 2003: MSc Klinische Epidemiologie, Erasmus MC
 • 1996 - 1999: Opleiding tot ziekenhuisapotheker, Apotheek Haagse Ziekenhuizen
 • 1995: Farmacie, Rijksuniversiteit Groningen, Apothekersdiploma

Werkervaring

 • 2019 - heden: Ziekenhuisapotheker-opleider HagaZiekenhuis
 • 2013 - 2018: Ziekenhuisapotheker-opleider, Apotheek Haagse Ziekenhuizen
 • 2010 - heden: Universitair hoofddocent Farmaco-epidemiologie, Erasmus MC
 • 2000 - 2010: Ziekenhuisapotheker, Erasmus MC

Nevenfuncties

 • Lid gMSC HagaZiekenhuis
 • Lid dagelijks bestuur Wetenschaps- en Onderzoekscommissie Haga
 • Lid dagelijks bestuur Centrale Opleidingscommissie HagaZiekenhuis
 • Lid Concilium NVZA
 • Secretaris Commissie Wetenschappelijke zaken en Onderzoek NVZA
 • Lid Wetenschappelijke adviesraad KNMP
 • Lid Codecommissie Geneesmiddelenreclame (CGR)