Transferpunt

Begrippenlijst

Boodschappendienst

Dit is een bezorgservice voor boodschappen. De persoon kan desgewenst meegaan met het halen van de boodschappen. Het verschilt per gemeente hoe dit geregeld is. Hier zijn kosten aan verbonden. In de meeste situaties gaat het hierbij om een zogenaamde voorliggende voorziening, in bijzondere gevallen valt dit onder de Wmo.

Bureau Nazorg

Bureau Nazorg heet sinds 2002 het Transferpunt.

Cak 

Centraal administratiekantoor. 

Ciz  

Centrum voor indicatiestelling zorg.

Grz 

Geriatrische revalidatiezorg. 

Huishoudelijke hulp

Alle taken die een hulp in en om het huis uitvoert is huishoudelijke hulp. Afwassen, stofzuigen, strijken, stoffen en ramen lappen zijn hier voorbeelden van. Huishoudelijke hulp valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor heeft iemand een indicatie nodig (zie Wmo).
Vanzelfsprekend kan de patiënt ook gebruik maken van particuliere huishoudelijke hulp. Het Transferpunt kan in dit geval geen ondersteuning bieden in het regelen ervan.

Hulpmiddelen

Voorbeelden van hulpmiddelen zijn: looprek, rollator, wc-verhoger, ziekenhuisbed, rolstoel, douchestoel, toiletstoel. Verschillende thuiszorgwinkels hebben deze producten in bruikleen of te huur. Door het Transferpunt kunnen hulpmiddelen worden aangevraagd.
Voor sommige hulpmiddelen (waaronder alle loophulpmiddelen) dient  huur betaald te worden.

Ikz 

Intensieve kindzorg. 

Infusietherapie

Bij infusietherapie wordt vocht, voeding en/ of medicatie met een slangetje (infuus) via de bloedbaan toegediend. Deze therapie wordt in het ziekenhuis gestart en kan thuis of in een vervolginstelling worden voorgezet. De arts bepaalt of dit mogelijk is.

Maaltijden (maaltijdservice)

Het aan huis bezorgen van (warme) maaltijden. De maaltijden worden warm, gekoeld of als diepvriesmaaltijd thuisbezorgd. Dit verschilt per organisatie. Hier zijn kosten aan verbonden. Dit is een zogenaamde voorliggende voorziening, waarover zowel het Transferpunt als de gemeente informatie geven.

Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke familieleden of vrienden. Hierbij gaat het om intensieve zorg voor langere tijd. Een mantelzorger is geen hulpverlener maar een familielid of naaste van degene die zorg nodig heeft. 

Msr 

Medisch specialistische revalidatie. 

Ontslag

Ontslag vanuit het ziekenhuis naar huis of naar een vervolginstelling.

(Persoons)alarmering

Persoonsalarmering zorgt ervoor dat iemand bij een noodgeval thuis hulp krijgt. Persoonsalarmering bestaat uit een alarmsysteem die op de vaste telefoon wordt aangesloten. Daarnaast krijgt de persoon een pols- of halszender met een alarmknop. Bij het drukken op de alarmknop krijgt deze persoon verbinding met een naaste, mantelzorger of medewerker van een betreffende organisatie. De kosten voor persoonsalarmering worden in sommige gevallen vergoed door de ziektekostenverzekering. 

Point 

Punt voor overdrachtinformatie naslag tansfers.

Ptu 

Palliatief terminale unit. 

SEH 

Spoedeisende hulp. 

Sog 

Specialist ouderengeneeskunde. 

Sondevoeding

Sondevoeding is een vloeibare voeding die via een dun buigzaam slangetje, een sonde, in de maag of darm wordt toegediend. Sondevoeding bevat alle voedingsstoffen die iemand dagelijks nodig heeft. De arts of diëtist kan dit voorschrijven. De zorg hiervoor kan door een zorginstelling worden geboden, maar kan desgewenst ook aan de patiënt of zijn huisgenoten worden geleerd.

Terminale zorg

Terminale zorg strekt zich uit tot ongeveer de laatste drie maanden van iemands leven. Dat kan binnen een aantal maanden zijn, maar ook binnen een paar dagen. Terminale zorg is gericht op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven, zowel voor degene die gaat sterven als voor zijn naasten. De behandelend arts geeft hiertoe een (schriftelijke) verklaring af.

Thuiszorg (zorg thuis)

Thuiszorg is voor mensen die thuis verzorging, verpleging of hulp bij de huishouding nodig hebben. Dat kunnen ouderen zijn, mensen met een chronische ziekte en mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Ook mensen die net uit het ziekenhuis komen en nog hulp nodig hebben, of terminale patiënten, kunnen voor thuiszorg in aanmerking komen. Ook kunnen kinderen in bijzondere gevallen in aanmerking komen voor thuiszorg. 

Vac-therapie 

Wondzorg met behulp van een vacuümpomp. 

Wlz 

Wet langdurige zorg. 

Wondzorg

Het HagaZiekenhuis regelt professionele wondzorg wanneer deze wordt geboden door de vervolginstelling.

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning.

Zvw

Zorgverzekeringswet.

Contact

Transferpunt 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 4080

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 4080

image_3006Meer informatie
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 4080

image_3006Meer informatie