In verband met het coronavirus/COVID-19 zijn de bezoektijden en regels aangepast:

Bezoek algemeen

We willen het risico op verspreiding van het coronavirus/COVID-19 beperken. Daarom mogen patiënten in het HagaZiekenhuis iedere dag maximaal 1 bezoeker ontvangen. De bezoektijden zijn van 13.00 tot 15.00 uur.

Alleen in bijzondere situaties kunnen we van deze bezoekregels afwijken. Overleg dit met de verpleegkundige of arts.

Geen bezoek aan patiënten met coronavirus/COVID-19

Is een naaste van u in het HagaZiekenhuis met het Coronavirus/COVID-19? Dan kunt u hem of haar helaas niet bezoeken. Wij begrijpen dat dit een pijnlijke maatregel is. Hieronder leggen wij u uit waarom wij deze maatregel tóch moeten nemen.

Schaarse beschermingsmiddelen

Het coronavirus is zeer besmettelijk. Wij willen het risico op besmetting zo klein mogelijk maken. Ook voor u.

Om veilig contact te hebben met een patiënt met het coronavirus, moet iemand beschermingsmiddelen dragen, zoals een mondmasker, beschermingsbril, schort en handschoenen. Landelijk is er een tekort aan deze beschermingsmiddelen.

Onze artsen en verpleegkundigen hebben deze beschermingsmiddelen nu heel hard nodig om patiënten met het coronavirus veilig te behandelen. Daarom gaan we hier zuinig mee om. Elke set beschermingsmiddelen die we aan een bezoeker geven, kunnen we niet meer geven aan een arts of verpleegkundige. Daarom is bezoek niet toegestaan.

Uitzonderingen

Slecht in enkele situaties kunnen wij van deze regel afwijken. Bijvoorbeeld als een patiënt mogelijk binnenkort overlijdt. Of als een patiënt geestelijk in de war is. In die gevallen is bezoek mogelijk in overleg met de behandelend arts.

Gebruik videobellen met bijvoorbeeld FaceTime of WhatsApp

Om toch contact te houden met uw naaste, kunt u gebruikmaken van bijvoorbeeld FaceTime, Skype of WhatsApp video. Heeft uw naaste dit niet? Dan kunnen wij hem of haar hier bij helpen.

Daarnaast informeren wij de vaste contactpersoon van uw naaste regelmatig over zijn of haar toestand.

We willen het risico op verspreiding van het coronavirus/COVID-19 beperken. Daarom zijn in het Juliana Kinderziekenhuis alleen de ouders van kinderen welkom. Zij mogen de hele dag bij hun kind zijn. 

Is een ouder ziek? Dan mag deze niet komen. Zijn beide ouders ziek? Dan kijkt de arts van geval tot geval wat mogelijk is.

Broertjes, zusjes en andere naasten mogen helaas niet op bezoek komen. Alleen in bijzondere situaties kunnen we hier van afwijken. Overleg dit met de verpleegkundige of arts.

In het Haga Juliana Geboortecentrum mag de partner of 1 andere persoon de hele dag aanwezig zijn.
Hier gelden de volgende uitzonderingen:

  • Heeft de partner of naaste koorts of klachten aan de luchtwegen? Dan mag deze alleen tijdens de bevalling aanwezig zijn en is verplicht een chirurgisch mondmasker te dragen.
  • Heeft de zwangere koorts of klachten aan de luchtwegen? Dan mag de partner alleen tijdens en na de bevalling aanwezig zijn en is verplicht een chirurgisch mondmasker tedragen.
  • Is bij de zwangere COVID-19 aangetoond? Dan mag de partner bij een keizersnede niet mee naar operatiekamer


coronavirus-covid-19