Cystenieren

Van erfelijke nieraandoeningen zijn cystenieren de meest voorkomende aandoeningen die nierfalen kunnen veroorzaken. Bij de bekendste vorm, familiaire cystenieren, zijn er lange tijd geen of nauwelijks symptomen.

Een cyste is een met vocht gevulde holte die niet op de betreffende plek in het lichaam thuishoort. Bij cystenieren is sprake van veel cysten in beide nieren. De cysten ontstaan door het uitzetten van de nierfilters, waardoor uiteindelijk holtes worden gevormd. De cysten verdringen geleidelijk het normale nierweefsel. Nieren met veel cysten zijn ook veel groter dan normaal.

Familiaire cystenieren

De meest voorkomende vorm zijn familiaire cystenieren. Hierbij duurt het lang voordat de symptomen zoals hoge bloeddruk en urineweginfecties zich voordoen. Meestal openbaren die zich pas na het veertigste levensjaar. Ernstige klachten ontstaan als een groot deel van de nieren is aangetast.

Eigenlijk is er geen behandeling. Cystenieren zijn niet te genezen. Wel kan schade aan de nieren worden beperkt door een optimale behandeling van de symptomen. Bij familiaire cystenieren blijft de ziekte vaak tot rond het zestigste jaar beheersbaar, daarna volgt vaak een dialysebehandeling.

Contact

Dialyseafdeling 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2727

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 2727

image_3006Meer informatie
Locatie DialyseCentrum Zoetermeer

Telefoon(079) 346 2463

image_3006Meer informatie