Etalagebenen (Claudicatio intermittens)

De beenspieren hebben bij inspanning (lopen, rennen, traplopen) veel meer bloed en zuurstof nodig dan in rust. Vernauwing of afsluiting van een slagader naar of in de benen heeft tot gevolg dat er minder bloed door kan stromen. Hierdoor schiet de bloedtoevoer en daarmee de zuurstofvoorziening van de benen tekort. Bij een gebrek aan zuurstof ontstaat verzuring van de spieren, die een krampende pijn veroorzaakt.

Het gevolg kan zijn dat na een stukje lopen pijn ontstaat in de kuit. Na een korte tijd rusten zakt de pijn af en gaat het lopen weer even een stukje beter. Dit heet in medische termen claudicatio intermittens oftewel etalagebenen. Deze naam is gekozen omdat bij sommige mensen de klachten zo hevig zijn dat ze alleen van etalage naar etalage kunnen wandelen.

Door de pijn kan een beperking optreden in de dagelijkse activiteiten: op het werk, tijdens het verrichten van huishoudelijke activiteiten of tijdens sporten.