Hartfalen

Bij hartfalen is de pompfunctie van het hart verminderd. Zuurstofrijk bloed wordt minder goed door het lichaam gepompt. Hierdoor raakt de patiënt sneller vermoeid bij inspanning. Ook kan vochtophoping in de longen ontstaan, wat kortademigheid kan veroorzaken.
Hartfalen kan ook vochtophoping in enkels, benen of buikholte veroorzaken. Hierdoor ontstaat een vol gevoel in de buik en kunnen kleren strakker gaan zitten.

Oorzaken

Hartfalen kan verschillende oorzaken hebben. Meestal wordt het veroorzaakt door vernauwingen in de kransslagaders. Enkele andere oorzaken zijn:

  • langdurige hoge bloeddruk
  • niet goed functionerende hartkleppen
  • sommige hartritmestoornissen
  • na een virusinfectie kunnen hartfalen optreden
  • overmatig alcoholgebruik
  • bepaalde hartspieraandoeningen

Behandeling

De behandeling van hartfalen bestaat in eerste instantie uit medicijnen. Voorbeelden hiervan zijn plaspillen en pillen ter ondersteuning van de pompfunctie. Verder is het belangrijk dat de patiënt zich houdt aan de geadviseerde leefregels. Hierin wordt de patiënt begeleid door de hartfalenverpleegkundige op de hartfalenpolikliniek. Lees meer over de hartfalenpolikliniek.

Tegelijk wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van het hartfalen. Afhankelijk van de oorzaak van het hartfalen vindt soms een aanvullende behandeling plaats. Dit kan een dotterbehandeling, een bypassoperatie of klepoperatie zijn. Ook kan een pacemaker ter ondersteuning van de hartfunctie worden geïmplanteerd (cardiale resynchronisatietherapie). De pacemaker wordt vaak gecombineerd met een ICD-functie die ernstige ritmestoornissen kan behandelen.