Overgang (menopauze)

De meeste westerse vrouwen krijgen hun laatste menstruatie tussen hun veertigste en zestigste jaar. De gemiddelde leeftijd is 51 jaar. De laatste menstruatie wordt ook wel menopauze genoemd.
Voor en na de menopauze is er een periode van enkele jaren waarin de hormonen een nieuw evenwicht zoeken. Deze periode wordt de overgang, het climacterium, genoemd; de duur ervan is voor iedere vrouw verschillend.

Bij een kwart van de vrouwen gaat de overgang gepaard met klachten die het dagelijks leven kunnen verstoren, andere hebben helemaal geen klachten. De overgang is echter een natuurlijke fase in het leven van iedere vrouw.

Begin en duur van de overgang

De duur van de overgang verschilt bij elke vrouw. De gemiddelde tijd tussen het onregelmatig worden van de menstruaties en de menopauze is vier jaar. Overgangsklachten kunnen vijf tot tien jaar of soms zelfs langer bestaan. Globaal is deze periode te verdelen in vijf jaar voor de laatste menstruatie tot twee of drie jaar erna. Er zijn ook vrouwen die maar korte tijd merken dat zij in de overgang zijn.

Verpleegkundig overgangspreekuur

De klachten die vrouwen tijdens de overgang krijgen door de hormonale verandering kunnen variëren van enkele opvliegers per dag tot sterk verminderde kwaliteit van leven. De adviezen die zij krijgen zijn zo talrijk dat het voor veel vrouwen lastig is goede keuzes te maken. Het verpleegkundig overgangspreekuur helpt vrouwen in de overgang.

 

Contact

Verpleegkundig overgangspreekuur 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2002

image_3006Meer informatie