Prematuren Retinopathie - ROP

Prematuren retinopathie (ROP) is een aandoening die kan ontstaan in het netvlies van te vroeg geboren kinderen. In het netvlies treedt een verstoring op van de uitgroei van de normale bloedvaten. Dit kan leiden tot afwijkende bloedvaten (vaatnieuwvorming). Deze kunnen aan het netvlies trekken waardoor dit uiteindelijk plaatselijk of geheel los kan raken.

Oorzaken

Tijdens de zwangerschap groeien de bloedvaten in het netvlies vanuit het gebied rond de oogzenuw geleidelijk uit naar de randen van het netvlies. Pas bij een zwangerschapsduur van 38 tot 40 weken is de uitgroei van de bloedvaten in het netvlies voltooid.

Te vroeg geborenen hebben nog 'onrijpe' netvliesvaten waarvan de verdere uitgroei verstoord kan raken waardoor ROP ontstaat.

Als ROP ontstaat kan het noodzakelijk zijn de ogen te behandelen om blindheid of slechtziendheid proberen te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat ROP in een vroeg stadium wordt herkend.

Sinds enkele jaren is het HagaZiekenhuis, locatie JKZ,  in het bezit van een Retcam speciaal voor het onderzoek van het netvlies bij prematuur geboren kinderen.

Gerelateerde specialismen

Contact

Oogheelkunde 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2400