Trigger finger

Wat is het

Een trigger finger is een aandoening van de buigpezen van de vingers die gepaard gaat met een gestoord bewegingspatroon. De buigpezen van de vingers lopen door diverse peeskokers (pulleys). Door irritatie kan een plaatselijke verdikking (nodule) van de pees of peeskoker ter hoogte van de middenhand ontstaan. Hierdoor beweegt de pees niet meer soepel door de peeskoker. Het veroorzaakt pijn en een gestoord bewegingspatroon waarbij de peesverdikking blijft hangen (hokken) in de peeskoker bij het buigen en strekken van de vinger of duim. Met een pijnlijke knap kan de verdikking dan de peeskoker ineens passeren (het 'trigger' fenomeen). Het is een van de meest voorkomende handafwijkingen.

Trigger Fingerlabel

Afbeelding 1: schematische voorstelling trigger finger met verdikking (nodule) in buigpees.

Oorzaak

De oorzaak van een trigger finger is niet altijd duidelijk. Het kan voorkomen na zware inspanning, maar meestal is geen duidelijke oorzaak aanwezig. Het komt vooral voor bij vrouwen in de overgang, reumapatiënten en suikerpatiënten, maar het kan in de duim ook aangeboren zijn.

Klachten

De klachten beginnen meestal met een vervelend gevoel bij buigen en strekken van de vinger of duim. Wanneer de vinger gaat 'hokken', lijkt het soms alsof het probleem in het middelste gewricht van de vinger zit. In ernstige gevallen staat de vinger in een buigstand en is strekken alleen mogelijk door hulp van de andere hand.

Behandeling en Operatie

Er zijn verschillende behandelingen variërend van afwachten tot opereren. Dit hangt o.a. af van de duur en de ernst van de klachten.

De irritatie en verdikking van de pees en peeskoker kan worden verminderd door het inspuiten van ontstekingsremmende medicijnen (corticosteroïden) in de peesschede. Als de verdikking voldoende afneemt, kan de pees weer soepel heen en weer bewegen in de peeskoker.

Ter behandeling van langer bestaande klachten of indien de inspuiting geen effect heeft, is een poliklinische operatie gewenst.

Onder plaatselijke verdoving wordt een kleine huidsnede in de handpalm gemaakt, waarna de peeskoker wordt ingesneden (een zogeheten 'release'). Zo ontstaat voldoende ruimte voor de pees, waardoor die weer ongehinderd heen en weer kan bewegen. De eventueel aanwezige verdikking in de pees verdwijnt daarna in de loop van de tijd vanzelf.

De operatie duurt ongeveer tien minuten. Na de operatie zit er een klein verband om de hand voor 1 à 2 dagen en moet de vinger gelijk worden bewogen om verklevingen te voorkomen. Na 10 dagen worden de hechtingen verwijderd.

Operatie risico's

Zoals bij alle operaties kunnen complicaties als wondinfectie en nabloeding optreden. De kans is echter klein en ze kunnen vrijwel altijd goed worden behandeld. Het optreden van dystrofie ofwel CRPS (Chronisch Regionaal Pijn Syndroom) is zeldzaam. Vroegtijdige onderkenning en behandeling is gewenst om functiestoornissen te voorkomen.

Letsel van pees of zenuw is uitermate zeldzaam. Indien de peeskoker over een te lang traject wordt losgemaakt, kan krachtsvermindering bij buigen van de vingers optreden.

Tot slot

Voor meer informatie kunt u een afspraak maken op het Haga Hand- en Polscentrum of de polikliniek Orthopedie via nummer 070 - 2106398.

Contact

Orthopedie 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 6398

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6398

image_3006Meer informatie
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 7300 (afsprakenbureau)