Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex.

Onderstaand zijn voorbeelden van klachten die veelal op de voorgrond kunnen staan:

  • Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong
  • Het trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)
  • Stijfheid van de spieren (rigiditeit)
  • Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte
  • 'Bevriezen' van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt of de voeten aan de vloer blijven plakken

Andere klachten

Naast de bovengenoemde klachten kan een breed scala aan andere klachten optreden. Denk hierbij onder meer aan trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen en een verandering van seksuele behoeften. Echter, deze klachten treden lang niet bij alle patiënten op. Daarnaast verschilt de ernst van de klachten en het beloop van de ziekte van patiënt tot patiënt. Dit geldt zeker voor patiënten met op de ziekte van Parkinson lijkende aandoeningen, de zogeheten atypische parkinsonismen.

De diagnose van de ziekte van Parkinson kan tijdens het leven niet met 100 procent gesteld worden. De diagnose vindt plaats op basis van de uiterlijke verschijnselen bij onderzoek in de spreekkamer. Er kan nader onderzoek worden gedaan om andere oorzaken uit te sluiten met bijvoorbeeld een CT of MRI-scan.

Diepe hersenstimulatie

Diepe hersenstimulatie, oftewel Deep Brain Stimulation (DBS) is een vrij nieuwe behandeling. Hierbij worden in de basale hersenkernen elektrodes geplaatst om te proberen de bewegingen van het lichaam te normaliseren.

Contact

Neurologie 
Locatie LeywegLocatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 7192

image_3006Meer informatie