Tanis, W.

Tanis, W.
Foto van Tanis, W. Geslacht Man
Naam Tanis
Voorletters W.
Titel
Functienaam Cardioloog

Tanis, W.

Dr. W. Tanis heeft zijn opleiding tot cardioloog gevolgd in het UMC Utrecht. Hij heeft zich aldaar gespecialiseerd in cardiale beeldvorming, waaronder echocardiografie, PET, MRI en CT scans van het hart. Sinds 2013 is hij werkzaam in het HagaZiekenhuis. 

Zijn aandachtsgebieden binnen de afdeling Cardiologie zijn klepziekten en kunsthartkleppen. Op dit laatste onderwerp is hij in 2014 gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht. De titel van zijn proefschrift is; 'Novel Imaging Strategies for the Detection of Prosthetic Heart Valve Obstruction and Endocarditis '. Verder is hij de medisch verantwoordelijke voor het echolaboratorium en de polikliniek cardiologie.

Zoals elk lid van de vakgroep neemt hij deel aan de opleiding van jonge cardiologen en is hij actief in wetenschappelijk onderzoek.

Zie voor een opsomming van opleiding, werkervaring, specialisaties en nevenfuncties het linker keuzemenu Introductie.

Contact

Cardiologie (hart- en vaatziekten) 
Locatie LeywegLocatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 2305

image_3006Meer informatie