Dialyse

Wat is hemodialyse?

Hemodialyse houdt in dat bloed wordt 'schoongewassen' met behulp van een kunstnier, ook wel 'het filter' genoemd.

Het  bloed wordt via bloedlijnen door een dialysemachine geleid. Deze machine pompt het bloed via een naald uit het lichaam door de kunstnier en pompt vervolgens het bloed weer terug het lichaam in, via een andere naald. Op deze manier wordt het bloed tijdens de hemodialysebehandeling continue 'schoongewassen'.

Bij hemodialyse zijn er diverse mogelijkheden:

Dialyseren in het ziekenhuis

Drie maal per week kunt u dialyseren in het dialysecentrum aan de Sportlaan, Leyweg of Zoetermeer. Een behandeling duurt meestal 4 uur en vindt plaats in de ochtend of de middag. Dit kan in twee schema's:

  • Op drie vaste dagen: op maandag, woensdag en vrijdag, of op dinsdag, donderdag en zaterdag.
  • Om de dag: de ene week op maandag, woensdag, vrijdag en zondag, en de andere week op dinsdag, donderdag en zaterdag. Dit is beter voor het lichaam omdat er dan niet 2 dagen achtereen geen dialyse is.

Thuishemodialyse

Thuishemodialyse is hemodialyse die thuis plaatsvindt. Ook dit kunnen patiënten zelf aangeven bij de nefroloog of dialyseverpleegkundige. Zij starten dan indien mogelijk het traject. Thuishemodialyse is wel aan bepaalde voorwaarden verbonden, die samen met de nefroloog worden bekeken.

Voor thuishemodialyse is een opleiding nodig, die u volgt op locatie Sportlaan. Daarna is het mogelijk zelfstandig, of met behulp van een partner of verpleegkundige dialyseassistent, thuis te dialyseren.

Voor de poliklinische medische controle of in noodgevallen, kunt u altijd terugvallen op de behandelend nefroloog en de dialyseverpleegkundigen van het HagaZiekenhuis.

Toegang tot de bloedbaan via een 'shunt'

Voor een hemodialysebehandeling is een toegang tot de bloedbaan nodig. Dat is bijvoorkeur een 'dialyse shunt'. Hierbij maakt de vaatchirurg een verbinding tussen een ader en een slagader, meestal bij de pols of bij de elleboog. Hierdoor wordt de ader groter en steviger en kan deze gebruikt worden voor dialyse.

Soms treedt een vernauwing op in de shunt en is een dotterbehandeling nodig.
Lees meer in de folder: 'Toegang tot de bloedbaan - Shunt of dialysekatheter'.

Contact

Dialyseafdeling 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2727

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 2727

image_3006Meer informatie
Locatie DialyseCentrum Zoetermeer

Telefoon(079) 346 2463

image_3006Meer informatie