Dialyse

Wat is peritoneaaldialyse?

Peritoneum betekent buikvlies. Bij een peritoneaaldialyse (PD) dient het eigen buikvlies als dialysefilter. Dit is de reden dat deze vorm van dialyse ook wel buikspoeling wordt genoemd. Er zijn twee vormen van peritoneaaldialyse: de CAPD (Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse) en de APD (Automatische Peritoneaal Dialyse).

Bij PD krijgt de patiënt operatief een PD-katheter geplaatst. Deze bestaat uit een slangetje dat via de buikwand in de buikholte wordt gelegd. Voor de plaatsing van deze katheter is een dagopname nodig.

CAPD

De letters CAPD staan voor Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse. Continue wil zeggen dat de dialyse 7 dagen per week, 24 uur per dag plaatsvindt. Dit betekent overigens niet dat het 24 uur per dag bezig is. Wanneer de vloeistof in de buik zit, vindt er continue uitwisseling plaats van vocht en afvalstoffen. Dit is wat er met 24 uur per dag bedoeld wordt.

De patiënt moet 4 tot 5 keer per dag een handeling uitvoeren, die telkens ongeveer 30 minuten in beslag neemt.
Ambulant betekent dat het niet op één plaats is; de buikspoeling kan in principe overal plaatsvinden.

APD

De letters APD staan voor Automatische Peritoneaal Dialyse. Deze dialysevorm lijkt op de CAPD, met als voornaamste verschil dat een machine 's nachts de 4 tot 5 wisselingen doet: automatisch. Deze machine is draagbaar en overal inzetbaar waar een (geaarde) elektriciteitsaansluiting is.

De apparatuur is gemakkelijk te bedienen en heeft ingebouwde veiligheidsvoorzieningen: als er iets mis is of gaat, gaat er meteen een alarm.

Contact

Dialyseafdeling 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2727

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 2727

image_3006Meer informatie
Locatie DialyseCentrum Zoetermeer

Telefoon(079) 346 2463

image_3006Meer informatie