Tendinitis calcarea

Kalkafzetting in een schouderpees is overwegend een zeer pijnlijke aandoening. Met name als de kalk zich gaat oplossen en een heftige slijmbeursontsteking veroorzaakt. 

De kalkafzetting in de rotator cuff is een zachte, tandpasta-achtige substantie. De kalkafzetting bevindt zich altijd in één van de pezen van de schouder.

Kalk _fig _1

Kalkafzetting aanwezig in de pees (supraspinatuspees)

Oorzaak

De oorzaak voor het ontstaan van deze kalkafzetting is onbekend. Er zijn wel een aantal mogelijke theorieën beschreven in de literatuur maar deze zijn niet bewezen.

Er wordt aangenomen dat bij 3 tot 5% van de bevolking deze kalkafzettingen waargenomen kunnen worden. Bij 33 tot 50% van deze mensen komt het tot klachten in de schouder. Iets vaker bij vrouwen. En vaak tussen het 40e en 55e levensjaar. Kalkafzetting in de rotator cuff komt niet of zeer zelden voor bij kinderen en ook niet of zelden op hogere leeftijd (>75jaar). Het is iets dat zich op een gegeven moment vormt en in principe ook weer vanzelf oplost. Dit kan echter zeer lange tijd (van enkele maanden tot jaren) duren.

Symptomen

In de tijd dat de kalk aanwezig is (soms wel jaren) kan het zeer veel klachten veroorzaken. Meestal is er een geschiedenis van terugkerende slijmbeursontstekingen.

De pijn is vaak aan de voor en zijkant van de schouder gelokaliseerd en straalt veelal uit naar de bovenarm en elleboog. De pijn verergert of treedt op bij het omhoogtillen van de arm en bij de arm naar achteren bewegen (bv. jas aantrekken of BH vastmaken). Slapen op de aangedane zijde is pijnlijk en 's nachts ervaren de patiënten vaak meer pijn. Ook hebben veel patiënten last van tintelingen of een slapend gevoel in de hand.

Wanneer de kalk spontaan gaat oplossen kan er een extreem pijnlijke situatie ontstaan. Patiënten scoren de pijn dan meestal als 10 op een schaal van 0 tot 10. Ook is de schouder dan niet te bewegen als gevolg van de pijn.

Onderzoek

Kalkafzetting in de pezen van de rotator cuff kan het beste vastgesteld worden op een röntgenfoto of met echografie. Een MRI-scan of een CT-scan heeft geen toegevoegde waarde.

Behandeling

Als u helemaal niets doet en afwacht zal de kalk uiteindelijk oplossen. De ernst en/of de duur van de klachten bepalen of u zich wil laten behandelen.

In figuur 2 en 3 zijn de stadia te zien van een beginnende en al bijna opgeloste kalkafzetting.

Kalk _fig _2

Kalk begint van vorm te veranderen

Kalk _fig _3

Kalk is bijna helemaal opgelost

Als u nog helemaal geen behandeling heeft ondergaan en wel veel klachten heeft, dan wordt in eerste instantie een injectie met lokale verdoving en corticosteroïden (ontstekingremmend medicijn) gegeven in de slijmbeurs. Door deze injectie vermindert of verdwijnt de irritatie, die als gevolg van de kalk is ontstaan. Er is een kleine kans dat u daarna voorgoed pijnvrij bent.

Mochten de klachten na verloop van tijd toch weer terugkomen, dan komt u in aanmerking voor een zogenaamde barbotage-behandeling (in het engels vaak needling genoemd). Dit is het echogeleid aanprikken van de kalkafzetting. Dit leidt in ongeveer 75% van de gevallen tot het oplossen van de kalk.

Mocht ook na deze behandeling de kalkafzetting nog steeds aanwezig zijn, dan kan in sommige gevallen uiteindelijk een kijkoperatie nodig zijn om de kalk definitief uit de pees te verwijderen.

Prognose

De uiteindelijke prognose bij deze aandoening zeer gunstig. Vaak is het een kwestie van tijd (meerdere maanden) en geduld voordat de schouder weer geheel pijnvrij is.

Contact

Orthopedie 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 6398

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6398

image_3006Meer informatie
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 7300 (afsprakenbureau)