Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT)

Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) verleent tandheelkundige hulp aan patiënten waarbij behandeling in de algemene praktijk niet goed (meer) mogelijk is door een aandoening of beperking. Enkele voorbeelden zijn:

  • problemen met een gebitsprothese als gevolg van sterk geslonken kaken of lastige verhoudingen tussen boven- en onderkaak
  • moeilijkheden met kauwen, bijten of bewegingen van de kaak. Dit kan komen door pijn in het kaakgewricht, de kauwspieren of door 'knappen' of blokkeren van het kaakgewricht
  • emotionele problemen, zoals extreme angst
  • een sterke neiging tot kokhalzen
  • een (ernstige) lichamelijke en/of verstandelijke beperking

Twee afdelingen

Het CBT beschikt over twee afdelingen:

  • Maxillo-Faciale Prothetiek, Gnathologie, moeilijke prothesen en uitgebreide restauratieve tandheelkunde (MFP)
  • Angstbegeleiding, gehandicaptenzorg en de behandeling van de medisch gecompromitteerde patiënt (A&G)

Wie werken er in het CBT?

In het CBT werken tandartsen die beschikken over specifieke deskundigheid die is vereist om patiënten met bovengenoemde problemen te kunnen behandelen. Behalve tandartsen werken er ook kaakchirurgen binnen de zorgverlening van het CBT. Verder zijn er anesthesiologen, anesthesieverpleegkundigen, psychologen, fysiotherapeuten, tandtechnici, mondhygiënisten en preventie-assistenten verbonden aan het Centrum.

Als het voor een goed verloop van de behandeling nodig is, kunnen ook andere deskundigen worden ingeschakeld, zoals een KNO-arts, logopedist, orthodontist, parodontoloog of internist.

Aanmelden

Voor aanmelding bij het CBT heeft u een verwijsbrief nodig van uw eigen tandarts. In sommige gevallen gaat de verwijzing via de huisarts, psycholoog of medisch specialist. Deze verwijsbrief dient u naar het CBT te sturen. Lees de folder voor meer informatie.

Cobijt-accreditatieCobijt accreditatie

Bijzondere Tandheelkunde heeft de Cobijt-accreditatie behaald.

 

Contact

Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) 
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 6709

image_3006Meer informatie