Transferpunt

Het Transferpunt is het kenniscentrum waar het gaat om het organiseren en regelen van professionele zorg buiten het ziekenhuis. Naast het organiseren van zorg geeft het Transferpunt informatie en advies over zorginstellingen en voorzieningen die het functioneren en de zelfredzaamheid van de patiënt kunnen ondersteunen.
Op het moment dat bekend is dat patiënten niet meer in het ziekenhuis hoeven te verblijven, maar wel professionele zorg nodig hebben, wordt het Transferpunt ingeschakeld.
De zorg die patiënten nodig hebben dient gerelateerd te zijn aan de behandeling die in het ziekenhuis is uitgevoerd. Dit geldt bij ontslag na een opname op de verpleegafdeling (kliniek) of dagopname. Ook kan nazorg nodig zijn na een behandeling op de polikliniek.

Wat doet de transferverpleegkundige?

De Transferverpleegkundige kan samen met u kijken voor welke zorg u in aanmerking komt. Vaak is hierbij ook een objectief oordeel van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), een Specialist Ouderen Geneeskunde (SOG), of de gemeente (Wmo) nodig. Ook kan de transferverpleegkundige u meer vertellen over een eventuele eigen bijdrage voor de benodigde zorg.

Het Transferpunt heeft geen zicht op uw ziektekostenpolis. Uw ziektekostenpolis vermeldt wat vergoed wordt. Ons advies is om uw ziektekostenpolis goed door te nemen.

Afronding indicatiestelling eerstelijns verblijf

De subsidieregeling eerstelijns verblijf is 1 januari 2017 overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. De indicatiestelling voor eerstelijns verblijf (hierna: ELV) door het CIZ wordt dan beëindigd. Dit betekent dat de zorgverzekeraars vanaf 2017 verantwoordelijk zijn voor de verwijzing en voor het contracteren van het ELV.

Begrippenlijst

Een patiënt kan na een behandeling in het ziekenhuis met allerlei soorten zorg en (zorg)begrippen te maken krijgen. Bekijk de 'begrippenlijst' voor uitleg over de meest voorkomende begrippen.

Contact

Transferpunt 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 4080

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 4080

image_3006Meer informatie
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 4080

image_3006Meer informatie