Transferpunt

Procedure (dag)opname

Locaties Leyweg en Sportlaan

Tijdens de (dag)opname bespreekt de verpleegkundige met de patiënt en zijn naasten of er behoefte is aan (uitbreiding van) nazorg. Wanneer dit noodzakelijk is vult de verpleegkundige een elektronisch nazorgaanvraag in. Bij deze aanvraag hoort een toestemmingsformulier dat de patiënt ondertekent.

Deze aanvraag wordt door het Transferpunt in behandeling genomen.
De transferverpleegkundige bezoekt de patiënt en zijn naasten en bespreekt samen de zorgvraag. In overleg met de patiënt, naasten en verpleegkundigen, artsen en/of andere disciplines van de afdeling, wordt de nazorg geregeld.

Locatie Juliana Kinderziekenhuis

Voor een kind dat opgenomen is in het Juliana Kinderziekenhuis geldt dezelfde procedure als bij de locaties Leyweg en Sportlaan. De nazorg wordt in overleg met de ouders en betrokken disciplines geregeld.

Contact

Transferpunt 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 4080

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 4080

image_3006Meer informatie
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 4080

image_3006Meer informatie