Personeel voert cao-acties

Een deel van het personeel van het HagaZiekenhuis voert woensdag 20 november actie voor een betere cao. Ook in veel andere Nederlandse ziekenhuizen voert het personeel actie.

Het Actiecomité in het Haga wil aandacht voor het personeelstekort in de zorg, de werkdruk en voor de arbeidsvoorwaarden in de ziekenhuiszorg. Zij wil patiënten niet onevenredig de dupe laten worden van de acties. Er is dan ook geen sprake van stakingen.

Op de actiedag maken medewerkers hun wensen en eisen en die van de vakbonden zichtbaar en hoorbaar in het ziekenhuis. Het Actiecomité en de directie van het HagaZiekenhuis vragen uw begrip voor de gevolgen van de acties en hopen op uw steun voor de medewerkers.

Wat betekent dit voor u als patiënt?

Er zijn 20 november dus geen stakingen, wel acties. Acute zorg en afspraken die voor het welzijn en veiligheid van patiënten niet kunnen worden uitgesteld, gaan door. Een deel van de ingeplande afspraken op woensdag 20 november komt te vervallen.

Als u op 20 november een afspraak hebt, krijgt u vooraf bericht om de afspraak te verplaatsen. Dit kan schriftelijk of telefonisch zijn. Hoort u niets van het ziekenhuis? Dan gaat uw afspraak gewoon door. U kunt dit eventueel controleren met DigiD op www.hagaziekenhuis.nl/mijnhaga.

Sommige afdelingen blijven gewoon open maar draaien dienst alsof het een zondag is. 

U kunt 20 november wel gewoon bloed laten prikken.

Wat betekent dit voor u als bezoeker?

U kunt een patiënt die in het HagaZiekenhuis ligt gewoon bezoeken. Mogelijk zult u iets van acties merken, maar het ziekenhuis is en blijft gewoon toegankelijk.

Heeft u medische hulp nodig op 20 november?

Als u op 20 november medische hulp nodig hebt, neemt u contact op met uw huisarts of de huisartsenpost. In geval van spoed of levensbedreigende situaties belt u alarmnummer 112.

De Spoedeisende Hulp op het Spoedplein is op 20 november zoals altijd geopend. Dit betekent dat u hier terechtkunt na een verwijzing door uw huisarts of door uw huisartsenpost. Ook ambulances worden ontvangen zoals altijd. De behandeling van patiënten op de Spoedeisende Hulp en de eventuele ziekenhuisopname die daarop volgt, verloopt normaal.

Overige informatie

Telefonisch zijn we 20 november bereikbaar via (070) 210 0000. Het kan gebeuren dat we u niet naar een polikliniek, afsprakenlijn, afdeling of persoon kunnen doorverbinden.

Op de verpleegafdelingen gaat 20 november de zorg aan opgenomen patiënten gewoon door.