U wordt binnenkort geopereerd of onderzocht in het HagaZiekenhuis. Dat heeft u afgesproken met uw behandelend arts. Het onderzoek of de operatie gebeurt tijdens een dagopname. U maakt hiervoor een afspraak bij het Opnamebureau. Een medewerker noteert uw persoonlijke gegevens. Ook hoort u wat de wachttijd is.

Spreekuur vóór de dagopname

Vóór de behandeling verwijst een medewerker van het Opnamebureau u naar het preoperatief spreekuur Anesthesiologie. Hier vertelt de anesthesioloog over de verdoving die u krijgt. In dit gesprek kunt u al uw vragen stellen over de operatie.

Datum en tijdstip van uw opname

Enkele dagen tot één week van tevoren belt een medewerker van het Opnamebureau met u over de datum van de dagopname.

Twee werkdagen voor de operatiedatum bellen wij u tussen 12.30 en 15.30 uur nogmaals. U krijgt dan te horen waar en hoe laat u zich in het ziekenhuis kunt melden.

Dagcentrum Infusietherapie

Heeft u een afspraak voor chemotherapie, immunotherapie of een bloedtransfusie? Of voor een andere behandeling via een infuus waarvoor geen opname nodig is? Dan geldt al het bovenstaande niet voor u. U krijgt uw behandeling in het Dagcentrum Infusietherapie. Lees meer.