Disclaimer e-mail

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n).

Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht heeft kennis te nemen van de inhoud van deze e-mail, deze te gebruiken, te kopieren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk heeft ontvangen, brengt u dan alstublieft de afzender op de hoogte, waarbij u bij deze gevraagd wordt het originele bericht te vernietigen.

Het HagaZiekenhuis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze e-mail en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending ervan. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, kunnen aan dit bericht geen rechten worden ontleend. Het gebruik van Internet e-mail brengt zekere risico's met zich mee.

Daarom wordt iedere aansprakelijkheid voor het gebruik van dit medium door het HagaZiekenhuis van de hand gewezen.