HagaZiekenhuis en LangeLand Ziekenhuis gefuseerd

Woensdag 1 maart zijn het HagaZiekenhuis in Den Haag en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer officieel gefuseerd. Door de fusie kunnen inwoners van Zoetermeer, Den Haag en omgeving blijven rekenen op topzorg dicht bij huis. Op 1 juni wijzigt de naam LangeLand Ziekenhuis in HagaZiekenhuis Zoetermeer. Dan krijgt het voor patiënten zo vertrouwde ziekenhuis een nieuw jasje. Het HagaZiekenhuis wordt door de fusie het grootste topklinische ziekenhuis in de regio. 

  • Op 1 maart 2023 zijn het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis juridisch gefuseerd. 
  • Op korte termijn verandert er weinig voor patiënten. Zij kunnen terecht in het ziekenhuis van hun keuze. Op de langere termijn wijzigt het zorgaanbod op beide locaties.
  • Vanaf 1 juni zien patiënten in Zoetermeer ook aan de naamgeving dat het LangeLand Ziekenhuis en het HagaZiekenhuis zijn gefuseerd. Dan wordt de naamswijziging HagaZiekenhuis Zoetermeer doorgevoerd.
  • Op termijn komt er een nieuw, modern ziekenhuisgebouw in Zoetermeer.

Lees het volledige nieuwsbericht: HagaZiekenhuis en LangeLand gefuseerd

Antwoorden op veelgestelde vragen

Het uitgangspunt is om in Zoetermeer een breed zorgaanbod te behouden. Door de fusie heeft het HagaZiekenhuis twee locaties, in Den Haag en in Zoetermeer. Het eerste half jaar van 2023 wordt uitgewerkt hoe de zorg er op beide locaties precies uit gaat zien. Ook worden de medische vakgroepen samengevoegd. In veel gevallen bieden ze op beide locaties hun zorg aan. Daarbij blijft de meeste basiszorg ook in Zoetermeer mogelijk. Sommige behandelingen zullen op termijn geconcentreerd worden op een van de twee locaties.


Om de medische zorg in Zoetermeer verder te optimaliseren en financieel rendabel te houden, is het noodzakelijk het verouderde gebouw aan de Toneellaan te vervangen door nieuwbouw. Dat wordt de komende tijd verder uitgewerkt. 

Mensen in Zoetermeer en omgeving kunnen in de toekomst voor acute hulp terecht in het nieuw te vormen Centrum Acute Zorg. Dit is een samenwerking tussen het ziekenhuis, huisartsen en overige zorgpartners. Een patiënt die intensieve zorg nodig heeft, wordt zo snel mogelijk naar de Intensive Care (IC) van het HagaZiekenhuis Den Haag of een ander nabijgelegen ziekenhuis gebracht.


In Zoetermeer komt in plaats van de IC een aantal bedden voor de opvang van vitaal bedreigde patiënten. Voor acute verloskunde wordt de komende jaren verkend hoe dit toekomstbestendig kan worden vormgegeven voor de regio Zoetermeer. Dit gebeurt in goede afstemming met alle betrokken partijen, alle benodigde procedures worden hierbij doorlopen.

De besluitvorming over de fusie van het LangeLand Ziekenhuis en het HagaZiekenhuis is niet zonder slag of stoot gegaan. Beide ziekenhuizen werkten sinds 2015 samen met het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft aan een gemeenschappelijke fusie, de Reinier Haga Groep (RHG). Toen in 2019 het Reinier de Graaf ziekenhuis aangaf niet meer te willen fuseren, begonnen gesprekken over zorg in de regio nu én in de toekomst en een zorgvuldige ontvlechting van de RHG.


Uitgangspunt was steeds zoveel mogelijk basiszorg in Zoetermeer te behouden, het verouderde gebouw aan de Toneellaan te moderniseren of te vervangen en de zorg voor patiënten verder te professionaliseren. En dat allemaal binnen beperkte financiële kaders en met medewerking van zorgverzekeraars en banken. Die complexiteit maakte dat het proces lang duurde. Nu steken het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis samen alle energie in het voor elkaar krijgen van wat we hebben afgesproken. Goede zorg op twee locaties, herkenbaar en vertrouwd voor de patiënt.

De Reinier Haga Groep (RHG) bestaat sinds 1 maart 2023 niet meer. Het Reinier de Graaf ziekenhuis was sinds november 2022 al geen onderdeel meer van de RHG. De ziekenhuizen blijven samenwerken in het Reinier Haga Prostaatkankercentrum in Delft en het Reinier Haga Orthopedisch Centrum in Zoetermeer. Ook blijft de samenwerking in het Hartcentrum bestaan.