HagaZiekenhuis en LangeLand samen verder: fusie definitief

Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer en het topklinische HagaZiekenhuis in Den Haag gaan samen verder. Door de aanstaande fusie blijft er goede ziekenhuiszorg met hoog specialistische kennis en kunde dicht bij huis voor patiënten in Zoetermeer, Den Haag en omgeving. Daarnaast komt er binnen enkele jaren een modern ziekenhuisgebouw in Zoetermeer. De naam van het gefuseerde ziekenhuis wordt HagaZiekenhuis. De twee locaties gaan HagaZiekenhuis Den Haag en HagaZiekenhuis Zoetermeer heten.

  • Vanaf 1 januari 2023 werken de beide locaties samen alsof ze één organisatie zijn.
  • Op 1 maart fuseren het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis juridisch. 
  • Op korte termijn verandert er weinig voor patiënten. Zij kunnen terecht in het ziekenhuis van hun keuze. Op de langere termijn wijzigt het zorgaanbod op beide locaties.
  • Vanaf medio 2023 zien patiënten in Zoetermeer ook aan de naamgeving dat het LangeLand Ziekenhuis en het HagaZiekenhuis zijn gefuseerd. Dan wordt de naamswijziging HagaZiekenhuis Zoetermeer doorgevoerd.

Lees het volledige nieuwsbericht: HagaZiekenhuis en LangeLand samen verder: fusie definitief

Antwoorden op veelgestelde vragen

Uitgangspunt bij de fusie was steeds om in Zoetermeer een breed zorgaanbod te behouden. Het HagaZiekenhuis krijgt uiteindelijk twee locaties waarin de medische vakgroepen samengevoegd zijn en in veel gevallen op beide locaties hun zorg aanbieden. Daarbij blijft de meeste basiszorg ook in Zoetermeer mogelijk. Specialisten uit het HagaZiekenhuis zullen ook in Zoetermeer werken. Sommige behandelingen zullen op termijn geconcentreerd worden op een van de twee locaties.

Om de medische zorg in Zoetermeer verder te optimaliseren en financieel rendabel te houden, is het noodzakelijk het verouderde gebouw aan de Toneellaan te vervangen door nieuwbouw. Hierbij wordt voor een deel gebruik gemaakt van het naastgelegen Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC) dat in juli 2020 de deuren opende. Het gaat dan om gezamenlijk gebruik van operatiekamers, een gezamenlijke ingang en restaurant.

Mensen in Zoetermeer en omgeving kunnen in de toekomst voor acute hulp terecht in het nieuw te vormen Centrum Acute Zorg. Dit is een samenwerking tussen het ziekenhuis, huisartsen en overige zorgpartners. Een patiënt die intensieve zorg nodig heeft, wordt zo snel mogelijk naar de Intensive Care (IC) van het HagaZiekenhuis Den Haag of een ander nabijgelegen ziekenhuis gebracht.

In Zoetermeer komt in plaats van de IC een aantal bedden voor de opvang van vitaal bedreigde patiënten voor de eerste 48 uur. Voor acute verloskunde wordt de komende jaren verkend hoe dit toekomstbestendig kan worden vormgegeven voor de regio Zoetermeer. Dit gebeurt in goede afstemming met alle betrokken partijen, alle benodigde procedures worden hierbij doorlopen.

De besluitvorming over de fusie van het LangeLand Ziekenhuis en het HagaZiekenhuis is niet zonder slag of stoot gegaan. Beide ziekenhuizen werkten sinds 2015 samen met het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft aan een gemeenschappelijke fusie, de Reinier Haga Groep (RHG). Toen in 2019 het Reinier de Graaf ziekenhuis aangaf niet meer te willen fuseren, begonnen gesprekken over zorg in de regio nu én in de toekomst en een zorgvuldige ontvlechting van de RHG.

Uitgangspunt was steeds zoveel mogelijk basiszorg in Zoetermeer te behouden, het verouderde gebouw aan de Toneellaan te moderniseren of te vervangen en de zorg voor patiënten verder te professionaliseren. En dat allemaal binnen beperkte financiële kaders en met medewerking van zorgverzekeraars en banken. Die complexiteit maakte dat het proces lang duurde. Nu steken het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis samen alle energie in het voor elkaar krijgen van wat we hebben afgesproken. Goede zorg op twee locaties, herkenbaar en vertrouwd voor de patiënt.

Het Reinier de Graaf ziekenhuis is sinds november 2022 geen onderdeel meer van de RHG. De ziekenhuizen blijven samenwerken in het Reinier Haga Prostaatkankercentrum in Delft en het Reinier Haga Orthopedisch Centrum in Zoetermeer. Ook blijft de samenwerking in het Hartcentrum bestaan.