Coschappen en specialisatie

In het HagaZiekenhuis volgen studenten Geneeskunde stages (coschappen) voor hun opleiding tot basisarts. Dat kan op 9 afdelingen. Studenten Farmacie lopen stage bij de apotheek. Jaarlijks volgen ongeveer 500 studenten/coassistenten één of meerdere stages in het HagaZiekenhuis.

Gemiddeld werken in het HagaZiekenhuis 100 basisartsen die we opleiden tot medisch specialist. Zij zijn arts-assistenten in opleiding tot specialist (aios). Verder bieden we stages aan op de afdeling Hematologie en de Intensive Care (IC). Ook bieden verschillende afdelingen stageplekken aan voor huisartsen in opleiding.

Kwaliteit

Het team Medische (Vervolg)opleidingen van de afdeling HagaAcademie & Innovatie ziet toe op de kwaliteit van de coschappen en de medische vervolgopleidingen. De afdeling biedt ook ondersteuning bij het doorlopen van een kwaliteitscyclus. Twee keer per jaar brengt het team een kwaliteitsrapportage uit over alle coschappen en medische vervolgopleidingen. Directie en (medisch)management beoordelen deze kwaliteitsrapportages.

 
Erkende medische opleidingen

De Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS) geeft HagaZiekenhuis de volgende erkenningen voor de medische vervolgopleidingen:

Anesthesiologie

Neurochirurgie

Cardiologie

Neurologie

Gezondheidszorg Psychologie

Oogheelkunde

Gynaecologie/Obstetrie

Orthopedie

Heelkunde

Pathologie

Interne Geneeskunde

Psychiatrie

Keel, Neus en Oorarts

Radiologie

Kindergeneeskunde

Reumatologie

Klinische chemie

Spoedeisende Hulp

Klinische Neuropsychologie

Tropengeneeskunde

Longziekten

Urologie

Maag, Darm en Leverziekte

Ziekenhuisfarmacie

Medische Microbiologie