Wetenschap

Het HagaZiekenhuis is een topklinisch ziekenhuis. Met de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek kunnen we de zorg voor onze patiënten iedere keer weer verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek is daarom één van onze belangrijkste activiteiten. We stimuleren artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals om zelf wetenschappelijk onderzoek te verrichten of er aan mee te doen. Wetenschap is ook een belangrijk onderdeel van veel opleidingen in het HagaZiekenhuis.

Wetenschapsbureau

Medewerkers krijgen pas toestemming van de directie om onderzoek te verrichten als hun onderzoeksplan is goedgekeurd. Het plan moet voldoen aan alle wet- en regelgeving. Het Wetenschapsbureau van het HagaZiekenhuis controleert of aan alle eisen is voldaan. Het bureau helpt ook bij het indienen van het onderzoeksplan. 

Het Wetenschapsbureau ondersteunt daarnaast de Wetenschap- en Onderzoekscommissie (WOC) van het HagaZiekenhuis. De WOC ziet erop toedat wetenschappelijk onderzoek goed en transparant wordt uitgevoerd. In de WOC zijn alle vakgroepen vertegenwoordigd.

Wetenschappelijk onderzoek

In de periode 2012-2018 is het wetenschappelijk onderzoek in het HagaZiekenhuis fors gestegen. Ook het aantal wetenschappelijke publicaties groeide flink.