Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan en/of registratie van congressen, symposia, cursussen en scholingen georganiseerd door het HagaZiekenhuis Den Haag. Door zich te registreren en deel te nemen, erkennen deelnemers dat zij deze Voorwaarden hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord gaan.

Artikel 1 – Definities

 1. Deelnemer: een natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met organisator door zich in te schrijven voor een evenement georganiseerd door de organisator.
 2. Organisator: het Congresbureau van de HagaAcademie.

Artikel 2 – Registratie en Toegang

 1. Registratie is een vereiste om deel te nemen aan een evenement. Alle deelnemers dienen zich registreren via de officiële website of een door de organisator aangewezen registratiekanaal.
 2. Toegang tot het evenement wordt uitsluitend verleend aan deelnemers met geldige registraties.
 3. Door zich te registreren, geeft de deelnemer toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens ten behoeve van registratie, facturering en afhandeling, evenals voor het ontvangen van informatie met betrekking tot het evenement.

Artikel 3 – Betalingen en annuleringen

 1. De betaling door de deelnemer dient binnen de overeengekomen termijn betaald te worden middels een door de organisator gekozen betaalmethode. Het geldende betaaltermijn is te vinden op de website.
 2. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt behoudt de organisator het recht om de inschrijving na een enkele aanmaning te annuleren en daarvoor kosten in rekening te brengen.
 3. Na inschrijving geldt een bedenktijd van 7 dagen. Tijdens deze periode kan de deelnemer de inschrijving kosteloos annuleren, tenzij het evenement binnen de genoemde 7 dagen plaatsvindt.
 4. Indien annulering buiten de genoemde termijn valt, behoudt de organisator het recht om kosten in rekening te brengen, bestaande uit €25,- registratiekosten. Bij gratis inschrijvingen wordt er €25,- registratiekosten en de kosten van de catering in rekening gebracht (catering conform het programma).
 5. Deelnemers die zich hebben ingeschreven, maar niet verschijnen bij het evenement zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving, zullen worden beschouwd als ‘no-show’.
 6. Bij no-shows moet de gefactureerde bijdrage 100% betaald worden. Bij gratis inschrijvingen wordt er €25,- registratiekosten en de kosten van de catering in rekening gebracht (catering conform het programma).

Artikel 4 – Gedrag en Respect

 1. Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij zich respectvol gedragen jegens andere deelnemers, sprekers en het Congrespersoneel.
 2. Ongepast gedrag, intimidatie of discriminatie worden niet getolereerd en kunnen leiden tot uitsluiting van het evenement zonder recht op restitutie.

Artikel 5 – Intellectueel Eigendom

 1. Alle rechten met betrekking tot de presentaties, materialen en inhoud van het evenement behoren toe aan de respectievelijke eigenaren, inclusief de organisator en sprekers.
 2. Deelnemers mogen geen beeld- of geluidsopnames maken zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator.

Artikel 6 – Wijzigingen in het programma

 1. De organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het congresprogramma, inclusief het annuleren van sprekers of sessies. Deelnemers worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen van deelnemers.

Vragen?

Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, kunt u te allen tijde contact opnemen met:

Congresbureau HagaAcademie
Els Borst-Eilersplein 275
2545 AA Den Haag
070 210 4764
congresbureau@hagaziekenhuis.nl