Het HagaZiekenhuis vindt goede en veilige patiëntenzorg belangrijk. Dat noemen wij onze ‘kwaliteit van zorg’. We verbeteren onze kwaliteit iedere dag opnieuw. We kijken terug naar wat goed ging en wat beter kan. We meten onze resultaten en vragen onze patiënten naar hun ervaringen. Daar leren we van.

Externe deskundigen, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), kijken mee naar onze prestaties. De directie van het HagaZiekenhuis voert ieder jaar een gesprek met de IGJ. Het doel van dit gesprek is de toetsing van het risicomanagement en de wijze waarop het ziekenhuis zich verbetert. Lees hier het rapport naar aanleiding van het bezoek van de IGJ in november 2018.

Zo verzekeren we u van onze kwaliteit van zorg