De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voert elk jaar een gesprek met de directie. Doel van dit jaargesprek is de toetsing van het risicomanagement en de wijze waarop het ziekenhuis zich verbetert. Lees hier het rapport naar aanleiding van het bezoek van de IGJ in november 2018.