Aandacht voor het vrouwenhart op Dress Red Day

05 September 2018

Jaarlijks sterven er wereldwijd meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten. Gebrek aan kennis en onwetendheid speelt hierbij nog een grote rol. Meer onderzoek naar de oorzaak en voorlichting is hard nodig. Het Haga Hartcentrum heeft tijdens de Dress Red Day op vrijdag 28 september speciale aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen.

Cardioloog Hamelinck-van Tol

Cardioloog Hamelinck-van Tol maakt zich hard voor het vrouwenhart. Zij geeft op Dress Red Day tips hoe je de kans op hart- en vaatziekten zo klein mogelijk maakt. Ook legt ze uit hoe je eventuele signalen herkent. Daar is volgens haar veel behoefte aan: "Als we kijken naar het ontstaan van hart- en vaatziekten, de risicofactoren en de verschillende ziektebeelden, dan zijn er duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen klagen minder snel dan mannen en wijten hun klachten eerder aan stress. Daar komt bij dat hartklachten bij vrouwen veel minder specifiek zijn dan bij mannen. Ze gaan daarom vaak heel laat naar de huisarts die de klachten nogal eens toekent aan de overgang. Daar willen we met voorlichting verandering in brengen."

Doodsoorzaak nummer 1

Hart- en vaatafwijkingen, zoals hartfalen of een beroerte, zijn bij vrouwen doodsoorzaak nummer 1. In Nederland overlijdt 1 op de 3 vrouwen aan zo'n afwijking. Dr. Hamelinck-Van Tol: "Onderzoeken naar hartproblemen zijn merendeels bij mannen gedaan. Vrouwen reageren vaak anders op behandelingen. Door meer onderzoek bij vrouwen begrijpen we de verschillen beter en kunnen we behandelingen daarop nog beter afstemmen. Dat sterftecijfer moet omlaag!"

Naar het overzicht