App begeleidt patiënt tijdens zijn gehele behandeling

15 February 2018

Patiënten die voor het eerst op het spreekuur komen zijn vaak angstig voor wat er komen gaat en hebben daardoor last van stress. Er komt veel informatie op hen af. De patiënt onthoudt maar een deel van die informatie en ook dat deel wordt niet altijd goed gehoord of begrepen. Door middel van de ‘Patient Journey App’ die in ontwikkeling is, kunnen de specialist en verpleegkundige alvast doelgerichte informatie verstrekken, nog voor de afspraak op de polikliniek. De patiënt kan zich zo goed voorbereiden en de informatie rustig tot zich nemen.

Mark van Roosmalen en Ilse Jannink

Mark van Roosmalen is arts-assistent op de afdeling Heelkunde. Hij nam het initiatief voor de app, samen met chirurg Ilse Jannink, en won er de Doelmatigheidsprijs mee. Een prijs die in het leven is geroepen door de OOR-Leiden, het regionale opleidingsinstituut voor arts-assistenten. "Op dit moment zijn er voor elke discipline verschillende papieren of digitale folders om patiënten te informeren", legt Mark uit. "De folder wordt pas verstrekt na het 1e consult. Daardoor is de patiënt minder goed geïnformeerd dan wanneer hij zich van tevoren heeft kunnen inlezen. De folder raakt gemakkelijk kwijt en is niet overal beschikbaar. De mogelijkheden voor visuele ondersteuning zijn beperkt ten opzichte van moderne technieken (animaties of video's) en de folders zijn niet bruikbaar voor mensen die de Nederlandse taal niet of niet voldoende machtig zijn. Hierdoor kan stress, angst en een onjuist verwachtingspatroon ontstaan, waardoor de patiënttevredenheid in het gedrang kan komen."

Beter voorbereid en op de hoogte

"Dankzij de app is de patiënt optimaal geïnformeerd als hij op het spreekuur komt en kan hij alvast vragen formuleren", gaat Mark verder. "De patiënt kan de informatie die hij tijdens het consult van de arts en verpleegkundige kreeg, op ieder gewenst moment weer in de app teruglezen. De app alarmeert de patiënt actief, bijvoorbeeld over preoperatieve afspraken of het op tijd staken van bepaalde medicatie. Alle informatie staat in een tijdspad, zodat de patiënt de informatie gedoseerd kan lezen."
In de loop van dit jaar wordt een pilot gestart met het zorgpad mammacarcinoom. De verwachting is dat deze in het najaar kan worden afgerond. Dan komt de nieuwe app gratis verkrijgbaar zijn via de App Store en Google Play Store. Over de lange termijn doelstelling is het team duidelijk: "De bedoeling is dat de meest voorkomende ziektebeelden hierin komen te staan. Enkele komen in verschillende talen beschikbaar", vertelt Ilse Jannink. "Met het gebruik van de app, waar alle relevante informatie in te vinden is, denken wij dat de patiënt beter op de hoogte is van zijn ziekte en dat hij op de hoogte is van de risico's die een behandeling met zich mee kan brengen. Dat geldt zeker voor de oncologische zorg waarbij de patiënt heel veel informatie tot zich krijgt. De app biedt een platform waarmee informatie kan worden gedeeld met naasten. Een goed geïnformeerde patiënt is meer tevreden en ervaart minder angst en stress. Daardoor loopt het aantal zorgvragen buiten de reguliere afspraken terug. Dankzij de informatie kan een patiënt betere keuzes maken in het proces van shared decision making (samen beslissen) en zijn de verwachtingen realistischer."

 

Naar het overzicht