“Kunnen zien waar het fout zit bij Barret-slokdarm is een vak apart”

29 October 2019

Patiënten die een Barrett-slokdarm hebben waarin zich kanker heeft ontwikkeld, lijden aan een relatief zeldzame aandoening. De behandelend arts moet veel expertise hebben om deze juist te kunnen behandelen. Als Barrett Expert Centrum heeft de Maag-Darm-Leverziekten van het HagaZiekenhuis deze expertise in huis.

Het Barrett Expert Centrum van het HagaZiekenhuis heeft veel expertise in huis

“Een Barrett-slokdarm is een aandoening in het onderste deel van de slokdarm”, vertelt Judith Maas, verpleegkundig specialist MDL (Maag-Darm-Lever). “Als de afsluitfunctie tussen de maag en slokdarm niet goed werkt, bijvoorbeeld door een breukje in het middenrif, stroomt maagzuur terug de slokdarm in. Hierdoor verandert het slijmvlies van de slokdarm en kan de patiënt een verhoogde kans op het ontwikkelen van slokdarmkanker hebben. Wij houden deze patiënten onder controle. Een Barrett-slokdarm waarin geen onrustige cellen aanwezig zijn, hoeft niet behandeld te worden. Als dat wel zo is, kan dat een voorstadium van slokdarmkanker zijn. Dat vereist een hoogspecialistische behandeling.”


Van maag-slokdarmverwijdering naar kijkoperatie

"Zo’n 12 jaar geleden werden patiënten met Barrett-slokdarm nog chirurgisch behandeld", legt MDL-arts Martin Houben uit. "Een heel zware operatie met een groot risico op complicaties waarbij de hele slokdarm en een deel van de maag werden verwijderd. Nu behandelen we patiënten bij wie dat kan endoscopisch (verwijderen van weefsel via een kijkoperatie) en/of met radiofrequente ablatie (het wegbranden van de aangedane slijmvlieslaag via een kijkoperatie). Dat gebeurt poliklinisch. Gelukkig veel minder ingrijpend dan zo'n grote operatie."

Herbeoordelingen van patiënten uit andere ziekenhuizen

"Onze MDL-afdeling heeft interventie-endoscopie als speerpunt en we zijn er ook trots op dat we een van de acht Barrett Expert Centra zijn in Nederland", gaat Houben verder. “Een vroeg stadium van kanker in een Barrett-slokdarm is een relatief zeldzame aandoening. De behandelend arts moet genoeg expertise hebben. Artsen uit het LUMC, Reinier de Graaf, HMC en Alrijne verwijzen naar ons door. Het gaat ook vaak om herbeoordelingen: kunnen zien waar het fout zit, is namelijk een vak apart. Onze patholoog Jaap van der Laan speelt een cruciale rol in het behandeltraject. Hij moet beoordelen of het zieke weefsel voldoende verwijderd is en hoe groot de kans is dat er nog kankercellen zijn achtergebleven. Waar ik ook heel trots op ben, is dat wij samen met de andere Barrett Expert Centra veel wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan waardoor de zorg voor deze patiëntengroep er wereldwijd echt op vooruit is gegaan."

Warm nest

"Een patiënt met Barrett-slokdarm blijft jaren bij ons onder controle", gaat Judith verder. "In die tijd ben ik het aanspreekpunt voor de patiënt (en familie). Ze komen vaak gespannen binnen, omdat ze kanker hebben of een voorstadium ervan. Het is fijn als ik ze dan gerust kan stellen en uitleg kan geven. Vaak begint de behandeling met endoscopische verwijdering en volgen daarna 2 of 3 radiofrequente ablaties. Deze vinden om de 3 à 4 maanden plaats. Dus je bent samen wel even onderweg."

“Niet alleen de medische, maar ook de psychosociale zorg is belangrijk. Patiënten komen bij Judith in een warm nest", aldus Martin.

Naar het overzicht