Beeldvorming met MRI verbetert diagnostiek Ménière

13 June 2018

KNO-arts Henk Blom en radioloog Bas Hammer van het HagaZiekenhuis gebruiken sinds kort een geavanceerde MRI-methode om de ziekte van Ménière in het binnenoor op te sporen. Als er sprake is van Ménière is op MRI-beeld een zwelling te zien. De MRI-methode die in het HagaZiekenhuis al op grotere schaal wordt toegepast, is uniek voor Nederland.

KNO-arts Henk Blom en radioloog Bas HammerBij de ziekte van Ménière is sprake van een niet goed werkend binnenoor, waardoor klachten van slechthorendheid, duizeligheid en oorsuizen ontstaan. De ziekte verloopt vaak aanvalsgewijs en gaat samen met duizeligheid, misselijkheid, braken en oorsuizen.

"Als KNO-arts stel je de diagnose Ménière altijd vast op basis van het verhaal en de klachten van de patiënt in combinatie met een hoortest en eventueel een evenwichtsonderzoek", legt Henk Blom uit. "Tot voor kort bestond er geen radiologisch onderzoek om de diagnose te ondersteunen. Afgelopen jaar is hier verandering in gekomen. De radioloog kan met behulp van de MRI de afwijking van het binnenoor in beeld brengen. Hiermee beschikt het HagaZiekenhuis over beelddiagnostiek om de ziekte van Ménière op te sporen."

Unieke ervaring

Radioloog Bas Hammer heeft de methode in het HagaZiekenhuis gebracht, verder ontwikkeld en er in Nederland nu unieke ervaring mee opgedaan. Samen met zijn collega's voert hij de MRI's uit. Bas: "De beelden die worden verkregen met de MRI moet je goed kunnen verklaren. Wij hebben er inmiddels met meerdere patiënten ervaring mee opgedaan en kunnen nu betrouwbare uitspraken doen om te helpen de diagnose te stellen."

De MRI-diagnostiek wordt mogelijk standaarddiagnostiek in Nederland en wordt al op kleinere schaal elders in het land toegepast. De afdelingen KNO en Radiologie van het HagaZiekenhuis onderzoeken nu wetenschappelijk verder wat de nieuwe diagnostiek en verkregen gegevens nog meer kan opleveren, bijvoorbeeld of er nieuwe behandelmethoden mogelijk zijn.

 

Naar het overzicht