Bestuursverslag 2017 Reinier Haga Groep

07 June 2018

Voor de Reinier Haga Groep stond 2017 in het teken van verdieping van de samenwerking tussen Reinier de Graaf (Delft), HagaZiekenhuis (Den Haag) en LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer). Doel hiervan is ervoor te zorgen dat we een breed pakket van zorg op topniveau toegankelijk houden voor patiënten in ons verzorgingsgebied.

Reinier Haga bestuursverslag 2017

De ontwikkelingen, zowel strategisch, bestuurlijk als financieel, zijn te lezen in " Dit is Reinier Haga, bestuursverslag 2017".

Passend antwoord

Bestuursvoorzitter Martin van Rijn: "Samenwerking binnen en buiten de Reinier Haga Groep is noodzakelijk en biedt kansen. Zo willen we gezamenlijk een passend antwoord geven op een aantal grote uitdagingen in de zorg, zoals de toename van de ouderenzorg, de krapte op de arbeidsmarkt en de blijvende druk op kosten en efficiency. Ook zien we dat de zorg steeds persoonsgerichter wordt, hetgeen meer inspanningen vraagt van onze medewerkers. We willen betere patiëntenzorg, trotse medewerkers en lagere kosten. Kortom: we willen gewoon heel erg goed zijn."

Samenwerking krijgt vorm

In 2017 is binnen de Reinier Haga Groep veel aandacht besteed aan het vergroten van de samenwerking op diverse gebieden, zoals het ontwikkelen van ziekenhuis overstijgende zorgpaden; het Reinier Haga Hartcentrum; de komst van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum (geopend in april 2018) en de voorbereidingen voor de bouw van het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (te openen in 2020).

Positief financieel resultaat

In 2017 behaalde de groep een positief resultaat van € 4,3 miljoen. De totale omzet steeg met € 13,4 miljoen (1,6 %). De totale lasten stegen in 2017 met 2,0 %. Deze stijging komt grotendeels (€ 12 miljoen) door dure geneesmiddelen. De personele kosten zijn gedaald, ondanks een cao-stijging.

Meer informatie

Alle cijfers en ontwikkelingen in de Reinier Haga Groep en de drie afzonderlijke ziekenhuizen staan in het bestuursverslag 2017. Daarnaast heeft elk ziekenhuis een publieksversie van het jaar 2017 gemaakt, waarin zij de hoogtepunten en ontwikkelingen schetsen. Alle jaarverslagen zijn te vinden via www.reinierhaga.nl/jaarverslag

 

Naar het overzicht