Bloedstolsel verwijderen bij herseninfarct bij meer patiënten zinvol

01 May 2023

Bij een herseninfarct een stolsel mechanisch verwijderen tot 24 uur na het ontstaan van klachten. Dat is voor meer patiënten zinvol dan tot nu toe gedacht, blijkt uit onderzoek van het CONTRAST consortium. In dit consortium werken 18 Nederlandse ziekenhuizen samen, waaronder het HagaZiekenhuis.

Bij een herseninfarct of beroerte ontstaat schade doordat er in een deel van de hersenen geen bloedvoorziening meer is door een stolsel. Hoe langer de afsluiting bestaat, des te groter de hersenschade zal zijn. Het is belangrijk zo snel mogelijk te handelen na de eerste klachten. In 2015 toonde de onderzoeksgroep al aan dat het stolsel veilig uit het bloedvat kan worden verwijderd met een katheter. De katheter wordt via de lies ingebracht tot vlak bij het stolsel in de hersenen. Deze behandeling* werd effectief bevonden tot 6 uur na het ontstaan van de klachten. Twee andere studies lieten zien dat de behandeling effectief was tot 24 uur na de eerste klachten bij een beperkte groep patiënten.

MR CLEAN-LATE studie

De uitkomst van de nieuwe MR CLEAN-LATE studie (onder leiding van het Maastricht UMC+, gepubliceerd in The Lancet) toont nu aan dat de behandeling ook nog veilig en effectief is voor een grote groep patiënten tot 24 uur na het ontstaan van klachten. Ook patiënten uit de Haagse regio deden mee aan dit onderzoek, veelal via het HagaZiekenhuis onder coördinatie van neuroloog Karlijn de Laat en neuro-interventieradioloog Lukas van Dijk.

Karlijn: “Tot nu toe lag de grens voor deze behandeling meestal bij 6 uur en voor een kleine groep patiënten tot 24 uur. In deze studie selecteerden we ook patiënten die normaal gesproken niet in aanmerking komen voor de behandeling: patiënten die al langer dan 6 uur klachten hadden, of patiënten waarbij het tijdstip waarop de klachten begonnen niet bekend was.”

Positief resultaat

Karlijn vervolgt: “Dit zijn bijvoorbeeld mensen die in de nacht een herseninfarct krijgen, waarbij de partner de volgende ochtend pas merkt dat er iets mis is. Dan zijn er al kostbare uren verstreken. De studie laat zien dat de behandeling ook een gunstig effect heeft op deze patiënten. Het positieve resultaat vertaalt zich vooral in minder resterende uitvalverschijnselen, beter functioneren en een betere kwaliteit van leven. En dat is mooi nieuws. Door nu voor een grotere groep een tijdsvenster van 24 uur te hanteren, komen meer patiënten in aanmerking voor de behandeling.”

*Wat is een IAT?

De behandeling uit dit onderzoek is een IAT (intra arteriële trombectomie). Een andere term hiervoor is EVT (endovasculaire therapie). Met een IAT wordt een stolsel verwijderd uit een bloedvat in de hersenen. Het is een techniek waarbij de interventieradioloog via de liesslagader een katheter inbrengt en deze door het lichaam geleidt naar het verstopte hersenvat. De arts probeert het stolsel daar weg te slepen of te zuigen. Het HagaZiekenhuis is 1 van de 18 IAT-centra in Nederland en heeft sinds 2021 een STZ-erkenning voor deze behandeling.

Afbeeldingen van bloedvaten in de hersenen: stolsel bij pijl (links) en stolsel verwijderd met katheterbehandeling (rechts).Het onderzoeksartikel verscheen 30 maart 2023 in het internationaal toonaangevende medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door financiering vanuit onder andere de Hartstichting en de Hersenstichting.

De participerende ziekenhuizen in Nederland: Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht, Amphia Breda, Amsterdam UMC, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg, Erasmus MC, Haaglanden Medisch Centrum Den Haag, HagaZiekenhuis Den Haag, Isala Zwolle, Leids UMC,  Maastricht UMC+, Medisch Spectrum Twente,  Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar, Rijnstate Arnhem, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, UMC Groningen, UMC Utrecht en Radboud UMC.
Deze ziekenhuizen zijn onderdeel van het nationale CONTRAST consortium, dat als doel heeft om nieuwe en betere behandelingen voor herseninfarct en hersenbloeding te ontwikkelen.Naar het overzicht