Cardioloog en huisarts werken samen via het meekijkconsult: ‘In veel gevallen blijkt een verwijzing niet meer nodig.’

22 March 2022

We doen het steeds meer: samenwerken met zorgverleners buiten het ziekenhuis. Het is een van de manieren waarop we goede, bereikbare en betaalbare zorg kunnen blijven bieden, ook in de toekomst. Zo werkt onze afdeling Cardiologie nauw samen met huisartsen in de regio. Dat doen ze via het (digitale) meekijkconsult. Cardioloog Wilco Tanis en huisarts Luit van Velzen vertellen meer.

 Wilco Tanis, cardioloog in het HagaZiekenhuis:

“Luit en ik zetten het meekijkconsult vooral in voor patiënten met minder complexe en niet dringende cardiologische klachten, of twijfelgevallen. Het is een soort voorportaal: we bespreken de patiënt eerst voordat Luit hem of haar eventueel naar mij doorverwijst. Via een videobelverbinding kijken we dan samen naar een ECG of CT-scan, een bepaald klachtenpatroon of een uitslag van het lab. In veel gevallen is de doorverwijzing niet meer nodig. De patiënt blijft dan onder behandeling van Luit, dichtbij huis, en hoeft niet onnodig naar het ziekenhuis. Bij Cardiologie houden we daardoor meer tijd over voor patiënten met heel complexe cardiologische problemen. En omdat de zorg bij de huisarts plaatsvindt, gaat het niet af van het eigen risico. Dat is prettig voor de patiënt. Ook zijn de totale zorgkosten daardoor lager. Het is als het ware specialistische zorg, maar veel goedkoper.”

 Luit van Velzen, huisarts bij Arts en Zorg:

“Ik kan mijn patiënten sneller helpen. Door het meekijkconsult krijgen patiënten, via mij, al binnen 2 of 3 weken het advies van de medisch specialist. Voor een fysieke afspraak in het ziekenhuis zouden ze voor niet dringende zorgvragen langer moeten wachten. Mijn patiënten zijn blij dat Wilco en ik hun zorgvraag serieus nemen, zelfs als die niet dringend is. Als ze dat willen, mogen ze bij het meekijkconsult aanwezig zijn. Door het meekijkconsult leer ik zelf ook nieuwe dingen. Ik weet meer over de diagnostiek van cardiologie, de mogelijkheden en de overwegingen. En ik kan nu zelf cardiologisch onderzoek aanvragen voor mijn patiënten. De resultaten bespreek ik tijdens het meekijkconsult. Op die manier krijg ik mee hoe Wilco een onderzoek beoordeelt. Waar twijfelt hij over, welke dingen zijn voor hem belangrijk? Daardoor ben ik nu ook alerter naar mijn patiënten. Zij blijven nu vaker bij mij onder behandeling. Ik kan ze blijven volgen en dat is hartstikke leuk.”Naar het overzicht