De cliëntenraad van het HagaZiekenhuis is er voor u

21 April 2022

Het HagaZiekenhuis vindt het belangrijk dat patiënten mee kunnen denken over het ziekenhuisbeleid. Het HagaZiekenhuis heeft daarom een cliëntenraad (CR), dat is wettelijk verplicht. De CR komt op voor de belangen van patiënten van het HagaZiekenhuis, van hun familieleden en van bezoekers.

Wat is de cliëntenraad?

Het HagaZiekenhuis heeft een cliëntenraad (CR). Deze is wettelijk verplicht. De CR is onafhankelijk en komt op voor de gemeenschappelijke belangen van patiënten. De raad adviseert de ziekenhuisdirectie gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor alle patiënten belangrijk zijn. Ook doet de CR mee in werkgroepen. Er zitten 6 betrokken leden in de raad. Zij zijn zelf ook patiënt (geweest) in ons ziekenhuis.

Waar houdt de cliëntenraad zich zoal mee bezig?

De CR denkt mee over verschillende soorten onderwerpen. Bijvoorbeeld patiëntveiligheid en kwaliteit van de zorg. De afgelopen tijd was de CR betrokken bij de strategieontwikkeling van het ziekenhuis voor de komende jaren. Voeding is ook een belangrijk thema. De CR hielp mee de warme maaltijden in het ziekenhuis te verbeteren. Die moeten vers en gezond zijn. En er moet iets te kiezen zijn, ook voor patiënten met een dieet. Tijdens de vernieuwing van de ziekenhuiswebsite praatte de CR mee over de gebruiksvriendelijkheid, én de raad heeft een belangrijke rol gehad bij het rookvrij maken van ons ziekenhuis. Bij alles wat de CR doet, staat het belang van patiënten centraal.

Hoe kunt u de cliëntenraad helpen?

Kan het ziekenhuis iets verbeteren volgens u? En is dit belangrijk voor alle patiënten? Geef dit door aan de CR. Die kijkt of er iets mee kan worden gedaan. Goed om te weten: de CR houdt zich niet bezig met (persoonlijke) klachten en problemen, daarvoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris via hagaziekenhuis.nl/klachten.

Ook wil de CR vaker de mening van patiënten horen, bijvoorbeeld via een patiëntpanel. De plannen hiervoor zijn nog in ontwikkeling. Als u mee wilt doen, kunt u dat wel al laten weten. Stuur de CR een email, dan krijgt u bericht als u zich aan kunt melden voor het patiëntpanel.

Raadsleden Loes Plaisier en Ed Schook (voorzitter) lopen naar hun overleg in het HagaZiekenhuis.

Naar het overzicht