Definitief: geboortezorg blijft in HagaZiekenhuis Zoetermeer

11 July 2024

Het HagaZiekenhuis gaat definitief door met het aanbieden van geboortezorg op locatie Zoetermeer. Dat besluit neemt de raad van bestuur van het HagaZiekenhuis na een positief advies van de ondernemingsraad, de patiëntenraad, het Medisch Stafbestuur en het Verpleegkundig Stafbestuur. Een belangrijk uitgangspunt voor het behoud van afdeling Verloskunde is een toename van het aantal bevallingen in HagaZiekenhuis Zoetermeer. Ook is het essentieel dat patiënten, verwijzers en overige zorgpartners het Zoetermeerse ziekenhuis voor andere behandelingen nog beter weten te vinden. Regionale (zorg)partners hebben toegezegd zich hiervoor in te spannen.

De toekomst van geboortezorg was lange tijd een gespreksonderwerp in Zoetermeer. In april dit jaar maakte de raad van bestuur bekend door te willen gaan met geboortezorg in HagaZiekenhuis Zoetermeer. Dat voorgenomen besluit nam het op basis van verschillende externe onderzoeksrapporten en gesprekken met medewerkers en (zorg)partners. De ondernemingsraad, patiëntenraad, het Medisch Stafbestuur en het Verpleegkundig Stafbestuur adviseerden allen positief op het voornemen geboortezorg te behouden en verder uit te breiden.

(tekst gaat verder onder de foto)


Zorg samen mogelijk maken

Om te groeien in het aantal bevallingen, brengt het HagaZiekenhuis de bevalmogelijkheden in Zoetermeer actiever onder de aandacht in de Zoetermeerse regio. Eind juni was in HagaZiekenhuis Zoetermeer al een eerste drukbezochte informatieavond voor zwangeren. Daarnaast versterkt het HagaZiekenhuis de relatie met het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Zoetermeer.

Ook op andere gebieden moet HagaZiekenhuis Zoetermeer meer zorg gaan leveren om te kunnen floreren. Het HagaZiekenhuis gaat daarom nog actiever samenwerken met Zoetermeerse huisartsen. Zo zijn alle zorgaanbieders een belangrijke schakel in het behoud van een hoogstaand ziekenhuis mét geboortezorg in Zoetermeer.

Aantrekkelijk

Het streven is dat HagaZiekenhuis Zoetermeer uiterlijk in 2030 haar zorg biedt in een nieuw ziekenhuisgebouw met de modernste faciliteiten voor bevallingen. Niet alleen wordt het hierdoor een nog fijnere plek om te bevallen, ook wordt HagaZiekenhuis Zoetermeer zo een nog aantrekkelijker ziekenhuis om te werken. Ondertussen werkt gemeente Zoetermeer aan voorwaarden om de stad en het HagaZiekenhuis interessanter te maken voor zorgmedewerkers. De gemeente heeft toegezegd zich in te zetten om de kansen op een woning voor zorgmedewerkers te vergroten, mee te werken aan betere bereikbaarheid van het ziekenhuis en te kijken naar de mogelijkheden voor 24/7 kinderopvang voor zorgmedewerkers.

Veilig, bereikbaar en betaalbaar

Met het definitieve besluit blijft geboortezorg dicht bij huis beschikbaar. Zoetermeerse inwoners kunnen hun kinderen daardoor op de wereld blijven brengen in de vertrouwde omgeving van hun ‘eigen’ ziekenhuis. Door de korte reistijd zijn zwangeren uit de Zoetermeerse regio snel en tegen lage kosten op de juiste plek voor een controleafspraak of de bevalling. Dat voordeel geldt ook voor eerstelijns verloskundigen. Hiermee blijft de zorg veilig, bereikbaar en betaalbaar.


Het HagaZiekenhuis is op zoek naar enthousiaste collega’s voor afdeling Verloskunde op beide locaties. Bekijk onze vacatures op www.werkenbijhaga.nl


Naar het overzicht