Geen opname voor chemo en stamceltransplantatie bij Multipel Myeloom

22 February 2024

Opnieuw verlaagt het HagaZiekenhuis de belasting voor patiënten met Multipel Myeloom. Patiënten die hiervoor in aanmerking komen, kunnen nu in dagbehandeling chemotherapie en autologe stamceltransplantatie krijgen. Daarna volgt ambulante zorg. Dat betekent dat opname in het ziekenhuis niet meer nodig is. Begin januari was Saskia* de eerste patiënt die dagbehandelingen en daarna ambulante zorg kreeg.

Voorheen bleef een patiënt 3 tot 4 weken in het ziekenhuis voor een stamceltransplantatie. Enkele jaren geleden hebben we deze opname verkort naar 5 dagen. Na die 5 dagen kwam de patiënt 3 keer per week voor controle naar het HagaZiekenhuis. We noemen dat ambulante zorg. Dit is veel fijner voor de patiënt. Uit allerlei onderzoeken blijkt immers dat thuis herstellen sneller en beter gaat dan in een ziekenhuisbed. Nu is de opname van 5 dagen vervangen door 2 dagbehandelingen, gevolgd door ambulante zorg.

(De tekst loopt verder onder de foto).

Verpleegkundig specialist en initiatiefnemer Nicolette Zwinkels met patiënte Saskia.

Nicolette Zwinkels, verpleegkundig specialist en initiatiefnemer vertelt: "Tijdens de opname van 5 dagen krijgen patiënten chemotherapie, dan een rustdag en vervolgens de autologe stamceltransplantatie. Daarna gaan ze naar huis en volgt ambulante zorg. We merkten dat patiënten in die 5 dagen nauwelijks bijwerkingen hadden van de behandeling. Daarom hebben we de volgende stap gemaakt. Nu krijgen patiënten nog maar 2 dagbehandelingen voordat de ambulante zorg start. Enkele klinische handelingen zijn verschoven naar de laatste poliklinische controle, zoals het plaatsen van een ‘centrale lijn’ (infuus).”

De patiënt komt tijdens de ambulante zorg naar het ziekenhuis voor bloedafname en controle. Dat duurt per dag een paar uur waarna ze weer naar huis kunnen. "Mensen zijn beter thuis dan in het ziekenhuis," benadrukt Nicolette. “Thuis kunnen zij comfortabel herstellen in hun eigen omgeving.”

Herstel gaat sneller

Patiënte Saskia beaamt dat: “Thuis kun je lekker jezelf zijn in je eigen omgeving. Het herstel gaat sneller.” Ze komt drie keer per week met haar mantelzorgers naar het HagaZiekenhuis. Op de 15e verdieping vertelt ze: “Alles loopt heel soepel. Er is veel deskundigheid, een goede planning en grote betrokkenheid. Van iedereen. Ik heb veel vertrouwen in de goede afloop.”

Deze nieuwe werkwijze is niet alleen voordelig voor patiënten maar ook voor het ziekenhuis. Het zorgt voor een efficiëntere beddenbezetting en maakt beter gebruik van personeelscapaciteit.

De verschuiving van klinische (in bed) naar dagbehandeling en ambulante zorg (thuis en controle in het ziekenhuis) vereist een goede planning en samenwerking tussen diverse disciplines en mantelzorgers. Niet alle patiënten komen in aanmerking. Ze moeten bijvoorbeeld binnen een redelijke afstand van het ziekenhuis wonen en er wordt verwacht dat mantelzorgers hen begeleiden bij hun bezoeken aan de kliniek.

Credits aan de verpleegkundigen

Nicolette is trots op wat er in korte tijd is bereikt: "Credits aan de verpleegkundigen die zeer gemotiveerd zijn om deze zorg zo goed mogelijk uit te voeren."

De eerste ervaringen met deze nieuwe werkwijze zijn positief en bieden hoopvolle perspectieven voor toekomstige behandelingen. Het past ook goed bij onze ontwikkeling naar hét gespecialiseerde multipel myeloom behandelcentrum voor het diagnosticeren, behandelen en begeleiden van patiënten met Multipel myeloom. Eerder ontwikkelden we een specifiek zorgpad en trainen we patiënten om thuis zelf medicijnen toe te dienen.

* In de omgeving van Saskia weten de meeste mensen niet dat zij Multipel Myeloom heeft. Om dat zo te houden gebruiken we op verzoek haar achternaam niet.

Naar het overzicht